Решења

Моделирање и валидације депозита без рока доспећа

Депозити без доспећа могу играти велику улогу у капиталној моћи банке. Како свака банка има стабилан износ депозита и треба да одреди депозитну стопу, моделирање ових параметара може бити од велике помоћи за пословање банке. Моделирање стаблног нивоа депозита ослобађа додатни капитал за инвестирање, а адекватно одређивање депозитне стопе је потребно за правилно управљанње новчаним токовима.

Депозити без доспећа (NDMs), као што су штедња становништва, орочена средства и новац на текућим рачунима немају назначено доспеће.

Како Deloitte може помоћи?

Deloitte Вам може помоћи да процените дугорочни стабилан обим депозита који је банкама на располагању. Поред тога, Deloitte Вам може помоћи да поставите најбољу стопу депозита за потребе ваше пословне стратегије. Стабилан обим депозита је важан за повећање капиталне потенције банке. Такође, у циљу оптимизације капиталног потенцијала банка може да процени који ниво депозитне стопе жели да постави. Наша мисија је да вам пружимо најквалитетније услуге, а моделирање депозита без доспећа је аспект помоћу којег можете проширити Ваше пословање.

Deloitte има искуство и знање да Вам помогне у следећим темама:

1. Моделирање нивоа стопе депозита.

2. Моделирање обима депозита.

3. Валидација нивоа стопе депозита.

4. Валидација обима депозита.

5. Имплементација модела стопе депозита.

6. Имплементација обима депозита.

7. Дефинисање методологије и техничке спецификације за развијене и валидиране моделе.

Контакт

др Небојша Николић CFA, FRM

др Небојша Николић CFA, FRM

Директор, Сектор за управљање ризицима

Небојша се придружио Deloitte-у 2022. године као Директор у Сектору за управљање ризицима у канцеларији у Београду. Његова каријера, као консултанта за управљање ризицима је започела 2006. године. Пар... Више