Решења

Директива о платним услугама – PSD2

Измењена Директива о платним услугама (PSD2) је регулатива Европске уније које има за циљ да олакша иновације и конкуренцију на тржишту финансијских услуга стварањем поља за игру банака, нових FinTechs и осталих трећих лица. На тај начин је дизајнирана да унапреди и прошири спектар онлајн финансијских услуга које су тренутно доступне клијентима.

Директива о ревидираном платном сервису (PSD2) важан је корак ка имплементацији Јединствене области плаћања евра (SEPA). PSD2 ће омогућити новим актерима плаћања да уђу на тржиште и продуже обим услуга, чиме ће се повећати конкуренција, са циљем да плаћања буду ефикаснија, брза и безбеднија за потрошаче.

Овом Директивом утврђују се правила која се тичу:

  • транспарентности услова и захтева за информисање платних услуга;
  • права и обавеза корисника платних услуга и пружалаца платних услуга;
  • пружање платних услуга као редовног занимања или пословне активности.

Сви субјекти на које се односе ови захтеви суочавају се са фундаменталним регулаторним и технолошким изазовима.

 

Како Deloitte може да помогне? 

Deloitte вас може подржати у вашим напорима приликом усаглашавања и иновација, путем услуга које покривају:

  • Еминенција.
  • Стратегија и процена утицаја.
  • ИТ & безбедност.
  • Регулаторна подршка.

     

Контакт

Борко Мијић

Борко Мијић

Руководилац

Борко је руководилац у Сектору за управљање ризицима у Србији и задужен је за пружање услуга у погледу ревизије усаглашености информационих система са законском регулативом, дизајна ИТ архитектуре, уп... Више