blue circle

Услуге

Управљање регулаторним ризиком

Јасноћа и поузданост у оквиру регулаторног ризика и способност организације да управља регулаторним променама је од кључног значаја за пословни континуитет. Кључни изазов је усклађивање регулаторних захтева и пословних циљева, као и прилагођавање технологијама како би се обезбедило ефикасно и доследно управљање усклађеношћу и регулаторним обавезама.

Како Deloitte може помоћи?

Помажемо клијентима да предвиде и да се прилагоде променама у регулаторном окружењу и да изграде боље приступе и контроле за решавање широког спектра регулаторних ризика.

Радимо са клијентима и регулаторима на ефикасном управљању регулаторним захтевима.

 

Пружамо широк спектар професионалних услуга управљања регулаторним ризиком:

1. Уредба о капиталним захтевима (CRR) и Базел 3 стандарди.

1.1 Кредитни ризик (STD приступ, FIRB/AIRB приступ).

1.2 Тржишни ризик (LCR – Коефицијент покрића ликвидности и NSFR – Нето стабилни коефицијент финансирања).

1.3 Оперативни ризик.

1.4 Базел 3.1.

 

2. Преглед квалитета имовине (AQR) укључујући припремљеност.

2.1 AQR по блоковима (Working Blocks):
2.1.2 WB 1 – PP&A (преглед процеса, политика и рачуноводства).

2.1.3 WB 2 – Креирање траке позајмице и валидирање интегритета података (DIV).

2.1.4 WB 3 – Узорковање.

2.1.5 WB 4 - Преглед кредитних фајлова (CFR).

2.1.6 WB 5 – Колатерал и процена некретнина.

2.1.7 WB 6 – Пројекција налаза о прегледу кредитних досијеа.

2.1.8 WB 7 – Анализа колективних одредби (преглед методологије и Challenger модел).

2.1.9 WB 8 – Преглед изложености фер вредности.

2.1.10 WB 9 – Одређивање AQR – прилагођени CET 1 и дефинисање корективних мера.

2.1.11 WB 10 – Осигурање квалитета (QA) и праћење напретка.

 

3. Увођење IRB модела (модели засновани на интерном рејтингу) укључујући функционалну дијагностику.

3.1 Процена активе пондерисане ризиком.

3.2 Развој и валидација методологије вероватноће неиспуњења обавеза.

3.3 Развој и валидација методологије губитка због неиспуњења.

3.4 Развој и валидација методологије изложености при неиспуњењу обавеза.

 

4. Развој и верификација оквира стрес тестирања.

4.1 Смернице EBA за стрес тестове.

4.2 Методологија и имплементација стрес теста.

4.3 Смернице за климатски стрес тест.

4.4 Методологија и имплементација климатских стрес тестова.

 

5. SREP дијагностика и подршка.

5.1 Процена пословног модела.

5.2 Интерно управљање и процена управљања ризиком.

5.3 Однос ризика и капитала.

5.4 Процена ризика ликвидности и финансирања.

 

6. TRIM – кредитни ризик, тржишни ризик, партнерски ризик.

6.1 Кредитни ризик.

6.2 Тржишни ризик.

6.3 Партнерски ризик.

6.4 Одржавање модела.

 

7. Развој, имплементација и верификација ICAAP, ILAAP методологија.

7.1 Интерни процес процене адекватности капитала (ICAAP).

7.2 Интерни процес процене адекватности ликвидности (ILAAP).

7.3 Oквир апетита за ризиком.

 

8. Ana Кредит дизајн и имплементација.

8.1 Извештај о процени архитектуре.

8.2 Процена прикупљања података.

8.3 Процена квалитета података.

 

9. Fit & Proper обуке.

9.1 Обуке за више руководство.

9.2 Подршка при Fit & Proper имплементацији.
 

Контакт

др Небојша Николић CFA, FRM

др Небојша Николић CFA, FRM

Директор, Сектор за управљање ризицима

Небојша се придружио Deloitte-у 2022. године као Директор у Сектору за управљање ризицима у канцеларији у Београду. Његова каријера, као консултанта за управљање ризицима је започела 2006. године. Пар... Више