Погледи

Наша дигитална будућност

Перспектива за пореске и правне стручњаке

Порески и правни стручњаци се и даље суочавају са убрзаним темпом промена и пратећим ризицима на путу ка дигиталној будућности. Тешко је тачно предвидети шта доноси будућност, али верујемо да данас можете препознати водеће дигиталне трендове, предвидети утицај који ће имати и правити планове у складу са тим.

Идентификовали смо очекиване технолошке промене, ефекат који верујемо да ће имати на пореском и правном нивоу, утицај који ће имати на привредна друштва и начин на који ће обликовати будуће радно окружење које могу очекивати будући порески и правни стручњаци.

  1. Подаци – велики скупови података, велико побољшање учинка и капацитета меморије;
  2. Аутоматизација поступка – аутоматизација поступка и интеграција финансијских и других система;
  3. Одлучивање побољшање усаглашености пословања са прописима путем вештачке интелигенције и повећање консултантских могућности;
  4. Демократизација знања – јавно доступна знања и информације којима је лако приступити: „Google за пореске и правне прописе“; и
  5. Отворене мреже – извор талената, решавање проблема преко мрежа и заједничко пословно окружење.

Према нашем мишљењу, ови трендови ће дефинисати начин на који ће се мењати порески органи и регулатива и начин на који ће компаније морати да одговоре на те промене. Ови трендови такође представљају повољне прилике за привредна друштва и стога би требало да буду основа сваке дигиталне пореске и правне стратегије и пратећег преображаја.

Да ли Вам је ово било корисно?