Новости

Пореске вести, март 2017. године

Обавештење о новим Правилницима

Дана 6.3.2017. године су ступила на снагу три нова правилника из области пореза на додату вредност, који ближе уређују одређивање места промета услуга за услуге изнајмљивања превозних средстава, предаје јела и пића за конзумацију на лицу места и услуга у вези са непокретностима. Поред тога, усвојене су и измене и допуне постојећег правилника којим се уређује остваривање пореских ослобођења код ПДВ-а са правом на одбитак претходног пореза, конкретно у вези са начином остваривања пореских ослобођења код превозних услуга у вези са увозом, извозом, транзитом и привременим увозом.

Претходно поменути правилници, који ће се примењивати почев од 1.4.2017. године су:

Правилник о утврђивању превозних средстава за сврху одређивања места промета услуга изнајмљивања тих средстава, у смислу Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 21/2017).

Правилник о утврђивању услуга предаје јела и пића за конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 21/2017).

Правилник о утврђивању услуга у вези са непокретностима за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 21/2017).

Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Сл. гласник РС“, бр. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016 и 21/2017).

Да ли Вам је ово било корисно?