Новости

Пореске вести, март 2018.  

Обавештење о Правилнику о каматним стопама „ван дохвата руке“

На основу члана 61. став 3. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15 и 113/17), Министарство финансија је усвојило Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2018. годину.

Правилником су прописане следеће каматне стопе које се, у складу са принципом „ван дохвата руке“ обрачунавају на зајмове, односно кредите између повезаних лица.

Банке и даваоци финансијског лизинга

 • 3,10% на краткорочне кредите у РСД;
 • 4,10% на дугорочне кредите у РСД;
 • 3,19% на кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР;
 • 2,45% на кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД;
 • 3,12% на кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ;
 • 3,70% на кредите у СЕК и динарске кредите индексиране у СЕК;
 • 1,15% на кредите у ГБП и динарске кредите индексиране у ГБП;
 • 3,33% на кредите у РУБ и динарске кредите индексиране у РУБ;

Друга привредна друштва

 • 5,84% на краткорочне кредите у РСД;
 • 5,58% на дугорочне кредите у РСД;
 • 3,10% на краткорочне кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР;
 • 3,42% на дугорочне кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР;
 • 12,97% на краткоричне кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ;
 • 8,21% на дугорочне кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ;
 • 4,41% на краткорочне кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД;
 • 4,16% на дугорочне кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Да ли Вам је ово било корисно?