Новости

Радне верзије Нацрта закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

Пореске вести, октобар 2020.

Министарство финансија Републике Србије на својој интернет страници објавило је радне верзије Нацрта закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (ЛИНК) и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (ЛИНК).

Сходно мерама Републике Србије за ублажавање последица пандемије вируса COVID-19 и заштити здравља грађана, примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству финансија Републике Србије ИСКЉУЧИВО електронским путем на имејл адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, најкасније до 4. новембра 2020. године, до 15:30ч.

Да ли Вам је ово било корисно?