Pressmeddelanden

Deloitte Legal rekryterar två seniora jurister som en del av tillväxtsatsning 

Deloittes Legal-grupp rekryterar två välkända namn i advokatbranschen, Jonas Lindskog, tidigare advokat på Advokatfirman Cederquist och Lars Törner Larsson, tidigare advokat på Wistrand advokatbyrå. Rekryteringarna är del av en strategisk satsning som görs inom Deloitte Legal för att växa och öka sin marknadsandel.

Deloitte Legal består idag av 17 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Gruppen är verksam inom främst bolagsrätt, arbetsrätt, M&A och dataskydd och leds sedan sommaren 2021 av Maria Lilliestierna
 

Tidigare advokater stärker upp inom arbetsrätt och M&A

Nu står det klart att Deloitte Legal rekryterar två seniora jurister som ska leda gruppens tillväxtsatsning inom arbetsrätt och M&A. 

– Jag är otroligt glad över att få välkomna Jonas och Lars till gruppen! Vi vill göra strategiska rekryteringar för att fortsätta tillväxtresan inom våra fyra huvudområden (arbetsrätt, M&A, bolagsrätt och dataskydd). Med Jonas och Lars som nyckelspelare i teamet kommer vi kunna accelerera vår satsning och stärka vårt erbjudande inom arbetsrätt och M&A, säger Maria. 

Jonas Lindskog går in som Head of Employment där han primärt kommer att leda den arbetsrättsliga gruppen. Jonas har över 10 års erfarenhet från Advokatfirman Cederquist och är ett välkänt namn i branschen. 

– Det ska bli väldigt roligt att ansluta mig till Deloitte Legal och den tillväxtresa gruppen genomgår. Tillsammans med mina nya kollegor vill jag fortsätta resan, både i Sverige och internationellt. Arbetsrätt, med alla dess angränsande rättsområden, är en av grundbultarna inom affärsjuridiken och jag ser fram emot att kunna stärka Deloitte Legals erbjudande med min erfarenhet och kunskap, säger Jonas. 

Lars Törner Larsson kommer att leda satsningen inom M&A tillsammans med Maria. Lars kommer närmast från Wistrand advokatbyrå där han jobbat med bolagsrätt, M&A och regulatoriska frågor.

– Det ska bli otroligt roligt att få arbeta i ett mer internationellt klimat, och samtidigt få inrikta sig mot att huvudsakligen syssla med transaktionsjuridik – att helt enkelt få smalna av lite i det juridiska hantverket. Samtidigt känns Deloitte som en arbetsplats som satsar på god arbetsmiljö och kollegornas välmående.
 

Vill dubbla antalet medarbetare på tre år

Sedan Maria återgick till Deloitte under sommaren 2021, efter tre år som bolagsjurist på Adven Group, har Deloitte Legal satt ambitiösa tillväxtmål. 

– Vi hoppas kunna dubblera antalet medarbetare under en treårsperiod och samtidigt säkerställa att vi växer med lönsamhet. Vi har sedan augusti välkomnat åtta nya medarbetare och kommer fortsätta söka talanger, bland annat inom bank och finans. 

En annan sak Maria framhåller är Deloitte Legals globala satsning på teknologi för att tillhandahålla juridiska tjänster.  

– Det är viktigt att hänga med i den teknikutveckling som sker även inom juridiken. Dokumentautomatisering är för många jurister idag en självklarhet och på samma sätt tror jag att exempelvis research och kontraktsanalys med stöd av AI är något som kommer ha stor betydelse för hur vi arbetar i framtiden. Kunder kräver idag en ökad bredd i rådgivningen, snabbare leveranser och förståelse för branschspecifika risker. Vi samarbetar dagligen med Deloittes övriga affärsområden och globala nätverk för att komplettera civilrätten med bland annat skatt, finansiell rådgivning, revision och riskhantering. Att vi dessutom med stöd av tekniska hjälpmedel har möjlighet att leverera våra tjänster på ett enkelt, snabbt och begripligt sätt tror jag kommer vara en förutsättning för att kunna konkurrera på den juridiska marknaden i framtiden, fastslår Maria. 

Från vänster: Lars Törner Larsson and Jonas Lindskog 

Hade du nytta av den här informationen?