Pressmeddelanden

FN:s globala hållbarhetsmål: Endast en av tre kommuner har en plan

Ny nordisk studie från Deloitte

Publicerad: 2018-06-27

Fyra av fem svenska kommuner tycker att arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål är viktigt, men endast en av tre har en plan för hur de ska omsättas i handling. Det visar en studie från revisions- och konsultföretaget Deloitte, som har intervjuat 50 kommundirektörer och hållbarhetschefer från små och stora kommuner i Sverige och mer än 180 kommuner i Norden.

– Sannolikt har de flesta kommuner planer för de enskilda områdena, men saknar den övergripande kopplingen till de globala hållbarhetsmålen. Många kommuner väntar också på tydligare riktlinjer från regeringen. Det kommer att behövas arbete från båda håll för att få detta att hända, säger Cecilia Wolkert, Senior Manager på Deloitte och specialist inom offentlig sektor. 

FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 är ett samlat ramverk för att utrota fattigdom och säkerställa ekonomiskt välstånd samtidigt som man tar hänsyn till planetens förutsättningar. Men det är en global agenda som kräver lokal handling.

70 procent av de tillfrågade kommunrepresentanterna i Sverige säger att det finns politiskt stöd lokalt för hållbarhetsmålen. Det är likt situationen i Danmark, men betydligt högre än i Norge och Finland.

– Viljan finns uppenbarligen att göra målen och delmålen konkreta i det lokala samhället, men det här är ett stort arbete att ta sig an för en kommun då det inkluderar allt – miljö, samhällsservice, näringsliv, sjukvård och skola. Jag ser framför mig att målen är en integrerad del av kommunernas styrning 2020 och att de tio åren därefter används till att uppfylla dem steg för steg i samverkan med alla samhällssektorer, säger Cecilia Wolkert.

Hade du nytta av den här informationen?