Nyheter

Deflationsrisker i USA och Europa

Global Economic Outlook Q2 2014

Europa lider av att inte riktigt kunna effektivisera näringslivet i samma takt som tidigare. Det visar kvartalsrapporten Global Economic Outlook från revisions- och konsultföretaget Deloitte.

De traditionellt stora ekonomierna i Europa och USA återhämtar sig och visar ny kraft, inte minst tack vare privatkonsumenterna och detaljhandeln. Men inte bara i Sverige utan generellt är inflationen fortfarande så låg att det finns vissa risker för deflation.

Däremot tappar tillväxtmarknader som Ryssland och Indien mycket kraft och brottas med ökande inflation. Men tack vare att tillväxtländerna har stora förändringsmöjligheter inom sina näringsliv, till exempel att fortfarande kunna locka arbetskraft från jordbruk till industrierna, är tillväxten fortfarande trots allt högre än i de västerländska ekonomierna.

Hade du nytta av den här informationen?