Pressmeddelanden

Blockchain ny utmaning för storföretag

Publicerat: 2016-03-17

Blockchaintekniken innebär omvälvande förändringar för flera branscher. För företag inom den finansiella sektorn har användandet börjat slå igenom, men fortfarande kvarstår en rad utmaningar som företag behöver ta på allvar.

– Vi arbetar med klienter och samarbetspartner från Israel och Asien som menar att förändringarna för många ledande företag kan bli lika stora som när internet slog igenom. I Sverige har företagen börjat utvärdera vilka möjligheter som kommer med den nya tekniken. Finansbranschen har kommit längst i arbetet men vi ser även att företag i andra branscher upptäcker att tekniken kommer att påverka deras verksamhet, säger Malin Lüning, partner på Deloitte.

Israel lyfts allt oftare fram som ett eldorado för den finansiella teknologimarknaden. I Tel Aviv kan man betala med bitcoins i stora delar av staden. Antalet nystartade företag inom den finansiella sektorn slår också nya rekord. Ökningen gäller aktörer inom blockchain, men också med relaterade tjänster såsom säkerhetslösningar eller meddelandetjänster. 

Blockchain kommer också kunna användas för att gränsöverskridande registrera och hantera olika tillgångar. 

– Man pratar i det här sammanhanget om smarta kontrakt, där överenskommelser faller ut först när vissa villkor är bekräftade. Det kan i nästa steg också kopplas ihop med annan teknik, om jag till exempel leasar en bil skulle det kunna vara inställt så att den bara startar om jag följt betalningsplanen, säger Malin Lüning.

Aktörer inom finansbranschen som hanterar kostsamma, långsamma eller osäkra transaktioner har stor anledning att redan nu utvärdera blockchain. Enligt Ester Sundström, senior manager på Deloitte, framträder tre utmaningar med blockkedjetekniken som företag behöver ta på allvar. 

– För det första har flera större finansiella aktörer föråldrade systemmiljöer som blir en stor utmaning när ny teknik ska integreras. Vidare behöver regelverk och myndigheter gå i takt med de finansiella bolagen som vill tillämpa ny teknik på en internationell marknad. Slutligen skapar blockchain många frågor kring säkerhet och skydd av den personliga integriteten i kommande lösningar, för att det ska vara aktuellt för den enskilde medborgaren att använda. 

– Vi befinner oss i en tidig fas av en teknikförändring. Men man kan inte luta sig tillbaka och vänta tills manegen är krattad och alla frågetecken är uträtade. Då kommer man sannolikt vara omsprungen, säger Ester Sundström.

– Det är troligt att det tar något år till innan vi ser kommersiella effekter av att tekniken vinner mark på allvar. Men redan har några av världens största banker ingått ett konsortium för att designa och bygga olika lösningar med blockchain, säger Malin Lüning.

Malin Lüning ansvarar för samordningen kring blockchain inom Deloitte Sverige. Ester Sundström representerar Deloitte Sverige i nätverkets globala arbetsgrupp för blockchain. Tillsammans ingår de i Deloittes globala nätverk kring blockchain.

Hade du nytta av den här informationen?