Pressmeddelanden

Byråkrater och föråldrade synsätt hindrar politikernas jobbskapande

Deloitte i Almedalen 2017

Publicerad 207-07-03

Utforska innehåll

– Man vinner inga val på att vara ansvarig minister. Ingen statsminister kan skapa jobb på egen hand. Allt för stora hinder finns i regelverk och inte minst en statsapparat som skulle behöva en grundlig översyn. Här behöver vi modiga politiker som vågar utmana byråkratierna, säger Maud Olofsson.

Leif Östling, ordförande på Svenskt Näringsliv:
– Visserligen var det politiska landskapet osäkert med ett par extrema partier i riksdagen, men det fanns stora förväntningar på den nya socialdemokratiska regeringen. Politiken tycks tvärtom ha fastnat i gammalt byråkratiskt tänkande. Sverige styrs i praktiken för mycket av statliga tjänstepersoner som är okunniga om hur det är att vara företagare.

Det framgick på seminariet Politik och företagande - var finns långsiktigheten? som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen. I panelen medverkade Maud Olofsson, styrelseproffs, Maria Borelius, journalist och entreprenör, Johan Bygge, ordförande EQT Asien samt Leif Östling, ordförande på Svenskt Näringsliv. Moderator var Erik Wahlin på Affärsvärlden.

Landets företagare har svårt att hitta lämplig arbetskraft och i många fall riskvilligt kapital. Samtidigt ökar rädslan att drabbas av brottslighet. Myndigheternas oförmåga att i tid inse kommande problem och brist på långsiktiga svar skadar det svenska entreprenörskapet och bromsar tillväxten.

– Sverige är extremistiskt i sitt ointresse för företagande. Invandringen kommer att tvinga politikerna till nytänkande. Den enda vägen att skapa nya jobb går via de små-och medelstora företagen. I England och Tyskland finns flera varianter av företagande. I Sverige är man anställd med tryggheter eller så behandlas man företagare som ett internationellt storföretag, säger Maria Borelius.

Maud Olofsson:
– Vägen framåt bygger på långsiktiga politiska mål och ett gott klimat för investeringar och innovationer. Ingen part i Sverige kan på egen hand driva igenom de lösningar som behövs. Landet behöver nya samarbetsformer som inte minst inkluderar de nya aktörerna som är med och driver förändringen.

– Hela regelverket är inte anpassat för de nya snabbväxande tjänsteföretagaen. Skattesystemet gynnar investeringar av maskiner och stor energikonsumtion. Det måste ändras, säger Maud Olofsson.

Panelen avslutade med att lyfta fram kommunernas inställning och agerande för att underlätta nyföretagande. En lyhörd och nätverkande kommun kan till exempel verka för praktisk utbildning i entreprenörskap för att möta behoven av generationsskifte.

 

För mer information, vänligen kontakta Christer Ahlgren på chahlgren@deloitte.se och mobil 0708-14 23 20.  Deloitte och Affärsvärlden arrangerar i år sju seminarier och två frukostar med redaktörer på Strandgatan 22 i Almedalen. Årets övergripande tema är Hur säkrar vi ett framgångsrikt Sverige? Följ oss också på Twitter @DeloitteSE #davalm. Läs vårt program i Almedalen.

Seminarier i veckan

Måndag 3 juli
13.00-13.50. Protektionism på framfart - hur påverkas Sverige och världen?
15.00-15.50. Politik och företagande – var finns långsiktigheten?

Tisdag 4 juli
11.00-11.50. Kan e-hälsa lösa vårdens utmaningar?
14.00-14.50. Bankerna och regelverken – önskad effekt till rätt pris?
16.00-16.50. Konkurrenskraft – är Sverige rustat för en plats i toppligan?

Onsdag 5 juli
11.00-11.50. Robotisering av samhället – paradis eller undergång?
14.00-14.50. Sviker bankerna företagen?

Byråkrater och föråldrade synsätt hindrar politikernas jobbskapande - intervju med Leif Östling och Maud Olofsson

Hade du nytta av den här informationen?