Pressmeddelanden

CIO Survey 2015

​Innovation och tillväxt högt på agendan för CIO:er – men investeringar uteblir

CIO:er ser innovation och tillväxt som en topprioritet, men endast 15 procent gör nödvändiga investeringar i ny teknik.

Publicerad: 2015-12-15

– CIO:er har en enorm möjlighet att driva innovation och tillväxt i dagens alltmer globala och sammanlänkade affärslandskap. Den stora utmaningen ligger i att CIO behöver bli en respekterad företagsledare med större inflytande över verksamhetens dagordning, säger Kim Hallenheim, partner på Deloitte.

CIO Survey 2015 undersöker trender, insikter och prioriteringar bland över 1 200 IT-ledare i 43 länder. Samtidigt som innovation ses som en topprioritet bland CIO:er oavsett bransch, visar undersökningen att endast 16 procent av IT-budgeten går till investeringar med fokus på innovation och tillväxt. Dessutom investerar bara 15 procent av de tillfågade i ny teknik som skulle bidra till innovation och tillväxt.

Prioriteringar och rätt finansiering är vanligtvis beroende av relationen till övriga befattningshavare. Nästan 70 procent av CIO:erna anser sig ha en utmärkt eller mycket god relation till CFO och 51 procent uppger samma sak gällande vd. Endast 42 procent anser sig själva vara delaktiga i att driva företagets strategier. Tre av fyra CIO:er uppger att analytics och digital teknik kommer att betyda mycket för deras respektive verksamheter – samtidigt som flera ser en utmaning i att få löpande finansiering av investeringar som anses grundläggade för att skapa tillväxt och innovation.

Deloittes globala undersökning CIO Survey undersöker CIO:er individuellt genom att utforska deras karriärmässiga och personliga mål. Deloitte tillfrågade 1 271 CIO:er från 43 länder världen över mellan maj och juli 2015 för att samla in betydande data, trender och insikter. Majoriteten av de tillfrågade var CIO:er med företagsövergripande ansvar eller CIO:er för en division/affärsenhet/region/land i organisationer med en omsättning som översteg 1 miljard dollar under föregående räkenskapsår.

Ladda ner rapporten
Hade du nytta av den här informationen?