Pressmeddelanden

Deloitte lanserar globalt program för svenska privata företag  

Sweden’s Best Managed Companies

Publicerad: 2018-09-19

Deloitte lanserar nu det globala programmet Best Managed Companies (BMC) i Sverige. Det är en kvalitetsutmärkelse som delas ut till privata företag, baserat på kriterier som bedömer strategisk inriktning, operationell kapacitet, företagskultur och ekonomisk utveckling. Programmet, som är kostnadsfritt för deltagande företag, innehåller också komponenter som coaching, kunskapsöverföring och nätverksbyggande.

- Vi vill med BMC uppmärksamma välskötta svenska privata företag. Ofta lever de ett liv lite i skymundan bakom de större ikoniska bolagen. Men de är en otroligt viktig del av svenskt näringsliv och många av dem är på en tillväxtresa, inte minst internationellt. Sweden’s Best Managed Companies är både en utvecklingsprocess och en kvalitetsutmärkelse för dessa företag, säger Therese Kjellberg, partner på Deloitte och ansvarig för BMC i Sverige.

Best Managed Companies grundades av Deloitte i Kanada 1993 och har sedan dess blivit landets ledande utmärkelse för privatägda företag. Idag finns programmet även i Nederländerna, Irland, Chile samt Mexiko och ytterligare länder ligger i startgroparna. I Sverige lanseras programmet i samverkan med Nasdaq, och sker stegvis med cirka 30 företag under 2018/2019.

- En av Nasdaqs främsta uppgifter är att erbjuda en plattform där växande företag kan resa kapital för sin fortsatta tillväxt, säger Adam Kostyál, europeisk noteringschef, Nasdaq. Vi för en löpande dialog med onoterade företag för att skapa oss en förståelse för hur vi kan vara en tillväxtpartner för dem. Vårt samarbete med Deloittes Best Managed Companies är en del av detta arbete.

- Ansökningsperioden för i år går ut den 15 oktober. Efter det sker en analysprocess där medverkande företag granskas, innan en oberoende jury tar vid. Själva utmärkelsen Sweden’s Best Managed Companies presenteras i mars nästa år till ett fåtal företag som helhetsmässigt motsvarat kvalitetskraven, säger Therese Kjellberg.

Se mer information på www.bestmanagedcompanies.se.

Hade du nytta av den här informationen?