Pressmeddelanden

Deloitte PanEuro Cost Survey: Europeiska företag står inför svåra förändringar

Publicerat: 2016-11-05

Företag i USA är betydligt bättre på att minska kostnader med en förbättrad konkurrenskraft som resultat. Skillnaden mot företagen i Europa blir allt mer tydlig och kan skapa allvarliga problem för den europeiska konkurrenskraften. Samtidigt drar de amerikanska företagen mycket snabbare nytta av digitalisering som en förändringskraft, enligt rapporten PanEuro Cost Survey från Deloitte.

Just nu pågår stora förändringar inom branscher som media, läkemedel och inte minst telekom som påverkar svenska företag i grunden. Konkurrensen ökar generellt samtidigt som nya aktörer skakar om branscherna med helt nya affärsmodeller på digitala plattformar.

Mer än 90 procent av de nordiska företagen i rapporten planerar att genomföra kostnadsprogram inom de kommande två åren. Hälften av dem önskar att reducera sina organisationer och minska externa kostnader.

För att lyckas med det måste nya affärsmodeller komma på plats. Enligt rapporten är amerikanska företag tydligt mer öppna för större förändringar i sina organisationer och att samtidigt använda helt nya digitala lösningar.

I Europa är trenden processförbättringar och organisationsstukturer. Resultatet blir att möjligheterna med ny digital teknik bara nyttjas delvis.

– Lönsamhet och konkurrens är stora drivare för svenska och nordiska bolag. Men den digitala utvecklingen uppfattas inte alltid som en möjliggörare för besparing och förändring. Problemen gäller hela Europa, även om det finns vissa regionala skillnader. Här märks skillnaderna mot amerikanska företag, säger Jonas Malmlund, partner på Deloitte.

Deloittes undersökning visar att de flesta tillfrågade företag i Europa räknar med att minska sina samlade kostnader med tio procent eller mindre per år. Men majoriteten räknar ändå inte med att nå ända fram.

– Stora besparingar är alltid kostsamma på kort sikt. Om ledningen sitter fast i ett kvartalstänkande, vågar den inte göra sådant som krävs för företagets långsiktiga överlevnad. Ofta behövs en kris, eller åtminstone ett byte av vd, för att det ska bli möjligt, säger Jonas Malmlund.

Cost improvement practices and trends in Europe
Hade du nytta av den här informationen?