Analys

Save-to-Thrive

Enterprise transformation and performance improvement strategies during the COVID-19 pandemic

Vilka effekter får covid-19 på företag ur ett transformations- och prestationsperspektiv? Vilka strategier har de anammat på kort och lång sikt? Och hur tänker de positionera sig när krisen är över? Vi frågade 1000 ledare världen över.