Pressmeddelanden

The Deloitte/SEB CFO Survey – Spring 2015

Exporten i medvind stärker bred tillväxt

Finanscheferna spår förbättrade kassaflöden, ökade investeringar och tillväxt under 2015.

Publicerat: 2015-02-24

Trots motvind från ett alltjämt svagt Europa är den svenska ekonomin på väg uppåt för första gången sedan 2011. Uppgången stärks av bostadsinvesteringar och väntad privat konsumtion. Men den stora skillnaden är att tillverkningsindustrin nu ger draghjälp. Finanscheferna spår förbättrade kassaflöden, ökade investeringar och tillväxt under 2015. Det visar rapporten The Deloitte/SEB CFO Survey som publiceras två gånger per år.

Rapporten visar vad finanscheferna anser om affärsläget, den finansiella ställningen, tillgången till finansiering och vilka som är de främsta prioriteringarna och affärsriskerna för den egna verksamheten. Den baseras på svar från ett urval av finanschefer i de 200 största bolagen i Sverige.

Sysselsättningen ökade i slutet av 2014 och det finns många tecken på att uppgången fortsätter under det första halvåret 2015. Men det finns också en stor osäkerhet. Var tredje företag hävdar att det politiska läget påverkar verksamheten negativt och det finns fortfarande osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen och påverkan på orderingång.

– Sammantaget ser företagen ljusare på den närmaste framtiden, men det beror snarare på en anpassning till en i många avseenden ny verklighet än att fundamentala faktorer har blivit mer positiva, säger Johan Lindgren, kreditstrateg på SEB, och fortsätter: Finanscheferna tror själva på en stark organisk tillväxt under 2015, vilket stämmer väl överens med vår BNP-prognos.

Förbättrade kassaflöden och ett ökat fokus på köp, försäljningar och fusioner av företag (M&A), investeringar och geografisk expansion bör kunna leda till nyanställningar under 2015 även om omvärlden och makroförutsättningarna fortfarande är osäkra. Den högre M&A-aktiviteten under 2014 förväntas bestå eller till och med öka något under 2015.

– Trots en mycket stark finansiell ställning, god tillgång till finansiering och ljusa framtidsutsikter så prioriteras fortfarande amortering av skulder och fokus på kostnadsreduktioner högst av ekonomicheferna i de större bolagen, vilket är något överraskande, säger Tom Pernodd, partner på Deloitte.

The Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Undersökningen genomfördes i januari/februari 2015 och innehöll totalt 15 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska prioriteringar, arbetskraft, finansiell styrka och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut.

The Deloitte/SEB CFO Survey Spring 2015

Information

För mer information, kontakta:
Tom Pernodd, partner Deloitte
+46 752 46 30 60, tpernodd@deloitte.se

Johan Lindgren, Credit Strategist SEB
+46 850 62 31 61, johan.y.lindgren@seb.se

Presskontakter:
Christer Ahlgren, pressansvarig Deloitte
+46 708 14 23 20, chahlgren@deloitte.se

Anna Helsén, presschef SEB
+46 70 698 48 58, anna.helsen@seb.se

Hade du nytta av den här informationen?