Pressmeddelanden

The Deloitte/SEB CFO Survey - Fall 2014

Starka finanser men försiktig syn på affärsläget

Undersökningen baseras på svar från ett urval av finanschefer i de 200 största bolagen i Sverige. Den visar vad finanscheferna anser om affärsläget, den finansiella ställningen, tillgången till finansiering och vilka som är de främsta affärsriskerna för den egna verksamheten.

Publicerat: 2014-08-18

 

De svenska företagens finansiella ställning är nu mycket stark. Samtidigt finns en tydlig försiktighet inför investeringar. Det innebär att förutsättningar på marknaderna är svårbedömda och att företagen prioriterar stabilitet mer nu jämfört med i mars. Det framgår av senaste CFO Survey som Deloitte och SEB publicerar två gånger varje år.

Undersökningen visar vad finanscheferna anser om affärsläget, den finansiella ställningen, tillgången till finansiering och vilka som är de främsta affärsriskerna för den egna verksamheten. Den baseras på svar från ett urval av finanschefer i de 200 största bolagen i Sverige. 

– Vi ser att företagen fokuserar på att agera strategiskt snarare än att ta på sig mer risk, säger Johan Lindgren, kreditstrateg på SEB. Trots att företagen är finansiellt starka tvekar de inför investeringar, men har ändå positionerat sig väl inför framtiden.

Tidigare optimism avseende ett ökat kassaflöde minskar nu bland finanscheferna. 

– Företagen står alltså i sig mycket starka men de har en mer avvaktande inställning till affärsläget. Det leder till en större allmän försiktighet som märks tydligt. En högre andel anser också att svenska företag är något övervärderade, säger Tom Pernodd, partner på Deloitte.

Sanktionerna mot Ryssland tycks inte ännu spela någon avgörande roll. Men tillsammans med den svenska näringspolitiska osäkerheten efter riksdagsvalet och det allmänt svaga ekonomiska läget i Europa skapar det osäkra förutsättningar.

– Den geopolitiska krisen i Ukraina påverkar mest stämningen i marknaden, snarare än den faktiska verksamheten. Mer oroande är snarare den underliggande efterfrågan, säger Johan Lindgren.

Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Undersökningen gjordes i augusti och innehöll totalt 15 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska investeringar, arbetskraft, finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut. 

The Deloitte/SEB CFO Survey Fall 2014

Information

Vänligen se bifogad rapport The Deloitte/SEB CFO Survey Fall 2014 i sin helhet. För ytterligare kommentarer, kontakta Tom Pernodd, partner på Deloitte tpernodd@deloitte.se eller 075-246 30 60 samt Johan Lindgren, Credit Strategist, Credit Strategy, Trading Strategy, SEB på johan.y.lindgren@seb.se eller 08-506 231 64.

Hade du nytta av den här informationen?