Nyheter

Deloittes årliga Fast 50 undersökning

Möjligheter till ökad tillväxt för svenska teknologiföretag

Svenska teknologiföretag har i många fall drabbats hårt av konjunkturen. Men marknaden är på väg att stabiliseras för en bransch som har en avgörande roll i den svenska ekonomin. Tecken finns nu på en ny tillväxtperiod, visar en genomgående branschundersökning från revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Sweden Technology Fast 50 är en årligt återkommande ranking av samtliga etablerade svenska teknologiföretag. Dessutom finns en särskild kategori, Rising Stars, för företag med kort verksamhetstid, snabb tillväxt och potential att bli morgondagens Fast 50.

Årets första plats inom Fast 50 går till Entraction Holding AB i Solna med intäkter om 346 miljoner kronor och en tillväxt om 4 204 procent under femårsperioden. Andra platsen går till Transmode Holding AB i Stockholm med intäkter om 607 miljoner kronor och en tillväxt på 3 368 procent för femårsperioden. Tredjeplatsen går till MIP Technologies AB i Lund. MIP Technologies har placerat sig på Fast 50 för första gången.

Årets rankade teknologiföretag hade en lägre genomsnittlig tillväxt jämfört med de företag som var rankade föregående år, 850 procent respektive 1 628 procent.

Årets rankade företag hade en genomsnittlig omsättning på 368 miljoner kronor. Motsvarande belopp 2007 för de då rankade företagen var 151 miljoner kronor. Den genomsnittliga årliga omsättningen bland de rankade inom Fast 50 tenderar att öka vid en försämrad konjunktur. Detta innebär att det blir fler mogna företag inom Fast 50, samtidigt som företagen inom Rising Stars går åt motsatt håll och en större andel rankade företag tenderar att ha lägre omsättning. 

Bland de yngre företagen, Rising Stars, minskade den genomsnittliga omsättningen 2008 jämfört med 2007 från 23 miljoner till 14 miljoner kronor. Rising Stars-företagen har haft tydliga svårigheter att behålla en stark tillväxt på en allmänt svag marknad. Endast två av företagen finns med från föregående års ranking.

- Trots detta ser vi tydliga möjligheter till tillväxt för enskilda företag även när konjunkturen är generellt sämre. Det finns klara förhoppningar om en bättre allmän konjunktur framåt. Nu gäller för teknologiföretagen att förbereda sig för att leda sig själva och en viktig del av den svenska ekonomin framåt, säger Tommy Mårtensson, partner och ansvarig för branschgruppen Technology, Media and Telecommunications på Deloitte.

Sweden Technology Fast 50 2009
Hade du nytta av den här informationen?