Pressmeddelanden

Digital data om kundresan kan ge CMO nyckelroll i ledningsgruppen

Nordic CMO Survey 2017

Publicerad: 2017-12-06

Digitaliseringen av företags verksamheter och erbjudanden, samt växande internationella marknader skapar osäkerhet men också möjligheter för marknadschefen. Både rollen i företaget och den personliga karriären påverkas. Detta enligt de nordiska CMO:er/marknadschefer som deltagit i undersökningen Nordic CMO Survey från Deloitte.

Deloitte har kartlagt marknadschefer i Sverige, Norge, Danmark och Finland och hur ökade förväntningar påverkar deras roll. När marknadsföringens roll förändras känner marknadscheferna behov av att vidareutveckla sina avdelningar. De önskar också nya verktyg för att förbättra sitt beslutsunderlag. Osäkerheten inför digitaliseringens möjligheter känns igen i hela Norden. 

I de nordiska företagen sitter hälften av marknadscheferna i ledningsgruppen. Sex av tio rapporterar direkt till vd och fyra av tio rapporterar till styrelsen kvartalsvis.

– Företagens allt större krav på sina kundaktiviteter, produktutveckling, distribution, reklamkampanjer, PR och olika undersökningar har lett till att marknadschefen fått en mer central roll under 2000-talet. Nu är läge att ta nästa kliv och se alla nya möjligheter, säger Pia Hällgren, som arbetar med Deloittes tjänster inom marknadsföring och CRM.

Den typiska marknadschefen i Norden är 43 år och högt utbildad; ofta med en akademisk masterexamen inom ekonomi och marknadsföring. Personen har också arbetat på flera företag och ofta inom flera olika branscher, både i Sverige och internationellt.

– För att marknadscheferna ska utvecklas och ta en roll där de i högre grad får ansvar, inte bara för marknadskommunikationen utan också för det faktiska erbjudandet, behövs teknisk infrastruktur och digital kompetens. Med detta på plats kan CMO få tillgång till realtidsdata om kunderna och deras beteenden och därigenom bli en nyckelperson i ledningsgruppen, säger Frans Borgstrand, partner på Mobiento/Deloitte Digital.

Hade du nytta av den här informationen?