Nyheter

Europas finansiella kris ger grogrund för ekonomisk brottslighet

För Europa har kampen mot ekonomisk brottslighet aldrig varit viktigare. Trots det är dagens metoder fortfarande ett lapptäcke med svag koordinering och många gånger ineffektiva insatser. Den rådande ekonomiska instabiliteten skapar dessutom en grogrund för ökad kriminalitet i den finansiella tjänstesektorn.

Länder och myndigheter inom EU driver på arbetet med att samordna sina resurser men de kan inte själva bära hela ansvaret. Även företagen har en viktig roll proaktiv roll, enligt rapporten Joining the dots - An integrated approach to tackling financial crime, från revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Rapporten diskuterar hur samhällsproblem som narkotika, människohandel och finansiering av terrorismen bör hanteras av alla delar i samhället, inte minst den finansiella sektorn. Genom att bättre förstå olika risker - såväl internt som i kontakt med kunder och samarbetspartner - tar företagen också ställning mot ekonomisk brottslighet. Samtidigt blir effekten både ökad affärsnytta och ett skydd mot skandaler som kan skada det egna varumärket.

Joining the dots - An integrated approach to tackling financial crime
Hade du nytta av den här informationen?