Pressmeddelanden

​Deloitte om Europas storbolag: Ryssland och Norge tror på tillväxt genom ökande oljepriser

European CFO Survey November 2016

Publicerat: 2016-11-24

Norska och ryska storföretag uppvisar starkt ökad optimism om ekonomisk tillväxt tack vare ny tillförsikt om ökande oljepriser sedan i våras. Svenska bolag är fortsatt de mest positiva i Europa och Sverige är också ett av länderna med starkast tillväxtprognos på 3,3 procent under 2016. Det framgår i rapporten European CFO Survey från revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Deloitte och SEB presenterade i oktober den svenska rapporten Deloitte/ SEB CFO Survey. Syftet med rapporten är att två gånger om året presentera ett aktuellt stämningsläge bland de svenska storbolagens finanschefer kring ekonomiska och finansiella trender. Då i oktober visade undersökningen en fortsatt ökande osäkerhet. Men tidigare passivitet att genomföra förändringar började trots allt ersättas av en något ökad aktivitet. Deloittes European CFO Survey är en utökad undersökning inom Europa.

Vid sidan om den ökade optimismen i Norge och Ryssland noteras att finanschefer i de tyska bolagen är något mer positiva än i våras, till skillnad från sina kollegor i Storbritannien som en följd av resultatet av Brexit-omröstningen i juni. Även fransmännen intar en mer skeptisk hållning till utsikterna för sina verksamheter än tidigare.

– Generellt ser vi en fortsatt hög osäkerhet kring framtiden inom hela EU. Så många som tre av fyra CFO:er har en defensiv strategi högst upp på listan över prioriteringar det kommande året. Men tittar man framåt 2018 tycks man notera bättre förutsättningar för tillväxt och marginaler än i våras, säger Henrik Nilsson, partner på Deloitte.

– Företagen har varit med om ett antal stora omvärldshändelser de senaste åren. Bolagen har tagit till sig att det onormala blivit det normala och utveckling av affärsverksamheten trots allt måste fortgå – det räcker inte att sitta still och vänta på att händelser i omvärlden skall ge draghjälp.

Deloitte European CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland europeiska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Rapporten kompletterar den tidigare publicerade rapporten Deloitte/ SEB CFO Survey som belyser ekonomiska och finansiella trender hos de svenska storbolagen. Bägge rapporterna publiceras två gånger per år.

European CFO Survey November 2016
Hade du nytta av den här informationen?