Pressmeddelanden

Nordeas VD: Sveriges konkurrenskraft påverkar bankernas möjligheter att växa

Deloitte i Almedalen

Publicerat: 2016-07-06

- Jag önskar en större öppenhet mellan näringsliv och politiker att prata om hur Sverige kan bli mer konkurrenskraftigt. Norden är den tionde största ekonomin i världen. Vi har en stark handel och industri och bankerna är ihopkopplade till den underliggande ekonomin, säger Casper von Koskull, vd på Nordea.

Det framgick på seminariet ”Finns storbankerna kvar om tio år”, som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen. I panelen medverkade Casper von Koskull, vd Nordea och Håkan Nyberg, CEO på Nordnet. Moderator var Jon Åsberg på Affärsvärlden.

Hela bank- och finansbranschen vittnar om den pågående stora omvandlingen som inleddes med finanskrisen 2008. Bankerna får alltid stor publicitet, många gånger är kritiken stor. Panelen var överens om att hela branschen långsiktigt måste anpassa sig till kundernas och politikernas nya krav. 

- Kunderna vill ha trygga helhetslösningar, inte malet i olika delar som i en salami. Om några år är vi alla fintech-bolag, snabba kundanpassade finansiella aktörer med utvecklande teknologiska lösningar, säger Casper von Koskull.

Alla tjänster från kommersiella företag är inte gratis. Aktörer som inte tar betalt genom avgifter som courtage behöver söka andra intäktskällor som till exempel via annonsering. Använder man en reklamfinansierad tjänst på internet betalar man kanske genom att dela med sig av information om intressen och vanor på internet. Trenden pekar snarare mot att allt fler kunder är beredda att betala för att slippa reklam.

- Kundernas ökande digitala mognad sätter press på alla aktörer. Vi påverkas också hur reglerna för verksamheterna utvecklas. Men vi kan inte lägga ut branschens problem på kunderna. Det måste vi hantera själva. Vi kan visa våra kunder på nya upplevelser de inte trodde var möjliga, samtidigt som kostnaderna kan minska tack vare ny digital teknik, säger Håkan Nyberg.

Casper von Koskull:

- Bankerna ligger nu på samma nivå på avkastning som börsbolagen. Att vara lönsam är förutsättningen för att kunna serva sina kunder. Ingen bank kan överleva utan kunder hur stor man är.

Hade du nytta av den här informationen?