Pressmeddelanden

Fler än var tredje svensk kollar mobilen mitt i natten

Global Mobile Consumer Survey 2016 – The Swedish Cut

Publicerat: 2016-12-14

Svenskarna kollar sina mobiler över 300 miljoner gånger om dagen sammanlagt. Över en tredjedel, och en stor majoritet i åldrarna 18-24 år, kontrollerar sina mobiler minst någon gång varje natt, framgår av Deloittes rapport Global Mobile Consumer Survey. 

Motsvarande fenomen syns även i andra länder. Andelen britter som kollar mobilen nattetid (34 procent) är något lägre än i Sverige (43 procent) och i Norge är siffran samma som här. 

– För första gången har vi tagit fram siffror på svenskars mobilvanor nattetid och kan helt klart konstatera att våra smartphones är med oss dygnet runt. Som med all teknologi måste vi lära oss att styra våra liv med hjälp av smartphones, inte låta dem styra oss, säger Jonas Malmlund, partner på Deloitte.

Deloittes rapport Global Mobile Consumer Survey är den största i sitt slag och den svenska utgåvan kartlägger mobilvanor hos cirka 2000 svenskar. Några övriga svenska nyckeltrender som framkommer i rapporten:

  • 88 procent av alla svenskar har tillgång till en smartphone, att jämföra med 79 procent år 2014
  • 43 procent, och 73 procent i åldern 18-24 år, kollar mobilen mitt i natten
  • Användandet av Instant Message-appar har nästan fördubblats senaste två åren. Användandet av smartphone för telefonsamtal har sjunkit från 81 procent till 72 procent.
  • Intresset för internetuppkopplade produkter med tillhörande tjänster (Internet of Things) har inte ökat så snabbt som marknaden hoppats på, men förväntas växa starkt inom en snar framtid.
  • Mobilbetalning är allt vanligare bland svenska konsumenter där majoriteten använt sin smartphone för att föra över pengar inom de senaste tre månaderna
  • En femtedel av alla smartphone-användare utnyttjar fingertrycksavläsning idag och majoriteten är villig att dela med sig av användardata till tredje part.

Ta reda på mer

Besök vår rapportsajt för fler nyckeltal kring svenskars mobilvanor och ladda ner hela rapporten.

Till sajten
Hade du nytta av den här informationen?