Pressmeddelanden

Företagen pausar robotiseringen

2018 Global Robotics Report

Publicerad: 2018-11-07

Andelen bolag som introducerat robotics i någon större skala har enbart ökat från 3 till 4 procent det senaste året, enligt rapporten ”The robots are waiting”, från revisions- och konsultföretaget Deloitte.

- Många bedömare förväntade sig en kraftig ökning av robotstyrd processautomation (RPA) inom näringslivet. Anledningen sades vara att kostnaderna skulle minskas. Men det är svårt i praktiken. Däremot visar vår genomgång att ökad produktivitet är det viktigaste skälet. Andra fördelar är faktiskt att medarbetarna blir mer nöjda, säger Mårten Sellgren, partner på Deloitte.

RPA är en programvara för automation av repetitiva och regelbaserade uppgifter. I sin enklaste form utför programmet exakt samma uppgifter som en person skulle göra på sin egen dator. RPA kombineras ofta med verktyg för optisk läsning av dokument som fakturor och chatt-verktyg.

I motsvarande rapport för ett år sedan planerade nästan 80 procent av de tillfrågade företagen att öka investeringarna inom RPA. Alla tycktes vara överens om fördelarna, men samtidigt uttrycktes oro för hur det skulle påverka de enklare administrativa jobben.

Årets studie vänder upp och ned både på förhoppningarna och farhågorna. De få företag som genomfört robotisering redovisar att medarbetarna behåller sina jobb och faktiskt är mer nöjda med sina arbetsuppgifter än tidigare.

- Stötestenen som hindrat en tillväxt tycks vara att företagen har köpt in mjukvara och först därefter försökt hitta aktiviteter som kan automatiseras. Men man borde göra precis tvärtom. Nya teknologier måste gå hand i hand med nya sätt att tänka kring sin organisation och sin affär, säger Mårten Sellgren.

Hade du nytta av den här informationen?