Pressmeddelanden

​Gruvindustrin förändras på en pressad marknad

Tracking the trends 2016

Gruvindustrin i Sverige och internationellt pressas av låga priser även under 2016, enligt rapporten Mining Tracking the Trends från revisions- och konsultföretaget Deloitte. Analysen visar att det kan ta flera år innan marknaderna vänder uppåt.

Publicerad: 2015-12-10

Flertalet av gruvbolagen anpassar verksamheterna mer strukturellt än tidigare. Arbetsprocesserna effektiviseras med miljövänligare teknik, nya former av samarbeten inleds och man strävar efter alternativa finansieringsmöjligheter. Man inser på allvar att lågkonjunkturen tycks bli betydligt längre än tidigare nedgångar.

Med tanke på Kinas redan stora inflytande och hur den kinesiska regeringen tycks engagera sig allt mer i internationell gruvnäring är det troligt att gruvnäringen ser flera samgåenden eller förvärv under de närmsta åren. Bolagen kan överväga att sälja delar av verksamheten men trenden kan också bli att investera i verksamheter som cykliskt kan väga upp svagare delar.

Kol fortsätter att spela en avgörande roll i den globala energimixen, men rapporten pekar på att övergången till alternativa kraftkällor är oundvikligt. För att ligga steget före bör företagen inte minst förstå de ekonomiska konsekvenserna av det nu snabbt förändrade skatteläget.

Ladda ner rapporten
Hade du nytta av den här informationen?