Pressmeddelanden

Hans Stråberg och Kathrine Löfberg tilldelas Guldklubban 2019

Publicerad: 2019-12-06

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2019 tilldelas Hans Stråberg för sitt ordförandeskap i Atlas Copco, i klassen noterade bolag och Kathrine Löfberg för sitt ordförandeskap Anders Löfberg, i klassen onoterade bolag.

– Med priset vill vi lyfta fram ordförandeskapets viktiga roll för framgång i svenska bolag. Årets pristagare är föredömliga ledare som med ett stort engagemang lyft sina respektive bolag genom framgångsrika och välgrundade beslut, säger Hans Warén, partner och ordförande på Deloitte.

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap instiftad av Deloitte och StyrelseAkademien som delas ut i två klasser; en för noterade bolag och en för onoterade bolag. Pristagarna utses av en jury och är framtagna genom ett regionalt nomineringsarbete runt om i landet. Utmärkelsen delades ut vid en ceremoni på Grand Hôtel i Stockholm den 6 december.

I nomineringarna framkommer det att årets pristagare, genom sitt ordförandeskap, genomfört flertalet viktiga förändringar och vägval inom respektive bolag. Hans har varit involverad i många framgångsrika förvärv och avyttringar, varav den största förändringen skedde då gruvdelen Epiroc noterades på Nasdaq Stockholm. Kathrine har framgångsrikt enat ägare och företagsledning i en vision och långsiktiga mål, samtidigt som hon har satt sin prägel på företaget vilket bland annat yttrar sig i att Löfbergs idag är världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe.

Såväl Hans som Kathrine utmärker sig genom att ha lyft sina respektive bolag med engagemang och ett kontrollerat tillvägagångssätt. Genom kontinuerliga möten med vd och företagsledning i kombination med ett öppet styrelseklimat där all input uppskattas, har de skapat en långsiktig vision kring respektive bolags framtid.

– Årets pristagare visar prov på ett föredömligt modernt ledarskap där hållbarhetsfrågor har varit mycket högt upp på agendan. Genom sin erfarenhet och tydlighet har de lett styrelsen i ett långsiktigt värdeskapande arbete på en internationell marknad, säger Svante Forsberg, ordförande för StyrelseAkademien Sverige.

Läs mer om årets pristagare på Guldklubbans webbplats >

Läs mer om Guldklubban

Möt årets pristagare, deras respektive bolag och ta del av nomineringarna på Guldklubbans webbplats.

Läs mer

Om Guldklubban

Guldklubban instiftades 2005 av revisions- och konsultföretaget Deloitte och den ideella föreningen StyrelseAkademien Sverige, och är en årlig utmärkelse som delas ut till styrelseordföranden för ett förtjänstfullt arbete. Guldklubban 2019 delas ut i samarbete med advokatbyrån Cederquist, private equity-bolaget Fairford Group, konsultbolaget Russell Reynolds och SEB.

Ordförande i juryn är Tomas Nicolin. Övriga jurymedlemmar är Viveca Ax:son Johnson, Peter Fellman, Annelie Karlsson, Bob Persson, Lars Pettersson och Caroline af Ugglas.

Läs mer om utmärkelsen >

Hade du nytta av den här informationen?