Nyheter

Guldklubban i Almedalen: Ökande konkurrens driver styrelsernas mångfaldsarbete

– Det är speciellt att en styrelse som ansvarar för miljardinvesteringar inte kan bestämma över sin vd:s lönesättning, säger Hans Dalborg, tidigare ordförande Nordea och mottagare av Guldklubban 2005.

Tillsammans med Olof Stenhammar, tidigare ordförande Ratos och mottagare av Guldklubban 2009, och Cecilia Schelin Seidegård, landshövding Gotland, bland annat ordförande i Systembolaget och ledamot i Arbetsförmedlingen och Previa, samtalade man om styrelsearbetet och ordförandeskapet. Seminariet Hur utvecklas ordföranderollen inom näringsliv och offentlig sektor? modererades av Klas Granström, redaktionschef Dagens Industri och Svante Forsberg, ordförande i Deloitte.

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap som StyrelseAkademien och revisions- och konsultbolaget Deloitte instiftade år 2005.

Panelen diskuterade vikten av att ägarna inte kommer för nära styrelsearbetet, men är tydliga i sina äganderoller. Det finns, poängterade Olof Stenhammar, skrämmande exempel när ägarna övergett sitt företag genom sin otydlighet.

När det gäller skillnaderna mellan offentligt ägda och privata företag tog panelen upp att den politiska logiken med snabba opinionsskiftningar kan störa företagets verksamhet och tilltron till dess ägare. Men det tycks finnas en generell svensk tradition att ha kompetenta ordföranden där förmåga till att kunna lyssna och föra en dialog är en viktig del.

– En vd ska kunna ringa sin ordförande mitt natten, säger Hans Dahlborg.

Mångfalden inom styrelserna är givetvis en ständigt närvarande fråga. Pendeln har börjat svänga från krav på regleringar till en syn på företagande där det är viktigare att söka förbättra bolagens konkurrenskraft genom bredare erfarenheter inom styrelserna.

– Företagen och valberedningarna i de större bolagen har historiskt hittat nya kandidater ur sina egna sociala kretsar. Det skapar en enhetlighet som nog inte gynnat bolagens tillväxt, säger Cecilia Schelin Seidegård. Panelen menade att de flesta företagen nu har bättre processer för att skapa kravprofiler och tar hjälp av externa rekryteringsfirmor för att kunna tillföra nya typer av kandidater, men att det till slut måste handla om faktiska kunskaper,

Tanken med Guldklubban är att genom goda exempel lyfta fram ordförandeskapets viktiga roll för framgång i svenska bolag. På nationell nivå utdelas Guldklubban i två klasser; en för noterade bolag och en för onoterade bolag. Den årliga utdelningen sker i samarbete Dagens Industri, Fairford Group, Hedrick & Struggles, Roschier och Swedbank.

För ytterligare information vänligen se www.guldklubban.se

Hade du nytta av den här informationen?