Pressmeddelanden

Företagsledare: Artificiell intelligens innebär inte färre jobb

2017 Deloitte Global Human Capital Trends

Publicerad: 2017-03-01

I en ny global rapport från Deloitte uppger 40 procent av företagsledarna att de har eller håller på att implementera kognitiv teknologi eller artificiell intelligens i sin arbetsstyrka. Nästan lika många genomför pilotprojekt. Men ökad automatisering kommer inte att minska antalet jobbtillfällen, anser hela 80 procent av de tillfrågade.

Istället uppger majoriteten (77 procent) att de kommer att omskola sin personal att använda teknologi, eller omforma befintliga jobb för att bättre ta till vara på mänskliga förmågor. Rapporten belyser ett allt större fokus på egenskaper som empati, kommunikation, personlig service, problemlösning och strategiskt beslutsfattande – något som nu ökar i värde.

Över 10 000 HR- och företagsledare i 140 länder har deltagit i undersökningen 2017 Deloitte Global Human Capital Trends. Temat ”Rewriting the rules for the digital age” tar upp digitalieringens inverkan på allt från HR-avdelningens ansvar och talangförsörjning till affärsmodeller och ledarskap.

2017 Deloitte Global Human Capital Trends
Hade du nytta av den här informationen?