Pressmeddelanden

Internationellt näringsliv hyllar svenskt miljötekniskt företag

SACC New York-Deloitte Green Award 2014

Det svenska företaget Ekobalans erhöll årets utmärkelse SACC New York-Deloitte Green Award. Utmärkelsen delas ut årligen av Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York och Deloitte till ett företag som är på gång att få ett genombrott inom miljövänlig och hållbar utveckling. Det svenska företaget Ekobalans står för en teknologi som mer miljövänligt kan omvandla näringsrika avfall och restprodukter till bränsle och gödsel.

Utmärkelsen SACC New York-Deloitte Green Award ges varje år till ett lovande företag som önskar komma in på den amerikanska marknaden med en beprövad teknik eller en kommersiell produkt. Juryns ordförande är Andreas Marcetic, partner på Deloitte Sverige.

– Ekobalans vision är att sluta kretsloppet för växtnäringsämnen genom att ta tillvara på de näringsrika restflödena i vårt samhälle. Det bidrar till friskare vatten och ett allmänt mer hållbart företagande, säger Andreas Marcetic.

Utmärkelsen delades ut av Thomas Strömberg, vice vd på Deloitte i Sverige samt från SACC New York vd Renée Lundholm och ordförande Steve Trygg.

Hade du nytta av den här informationen?