Nyheter

Järnvägshearing i Almedalen: ”Satsa på höghastighetsjärnväg enbart för företagens godstrafik”

Deloitte i Almedalen 2014

Antalet resenärer har ökat kraftigt, inte minst tack vare subventionerade priser. Samtidigt har godstransporterna hamnat i kläm trots företagens ökande efterfrågan. Investeringarna har inte alls motsvarat den ökande efterfrågan.

– Järnvägen behöver landsvägen och tvärtom. Men vi behöver föra över mer gods till våra järnvägar. Godstrafiken på järnväg måste därför få större politiskt fokus. Vi kan ana ytterligare problem om regionalpersontrafiken fortsätter öka och kräver mer plats på spåren. Vi skulle behöva nya höghastighetsbanor enbart för våra företag, säger Bo-Lennart Nelldal, professor i tågtrafikplanering vid KTH.

Det framkom vid seminariet ”Järnväg eller bilväg, vad är bäst för samhället?” i Almedalen som arrangerades av revisions- och konsultföretaget Deloitte och Affärsvärlden. I panelen fanns också Stefan Engdahl, direktör Samhälle inom Trafikverket, Jan Kilström, vd Green Cargo, Britta Dalunde, senior advisor och tidigare CFO SJ, Per Bondemark, ordförande Näringslivets Transportråd samt Anders Ygeman (s) ordförande i Riksdagens trafikutskott. Moderator var Erik Wahlin, redaktör på Affärsvärlden.

Motorvägar kostar upp emot 1 miljard kronor per mil att bygga. Järnväg kostar det dubbla på grund av elledningar och säkerhetssystem men erbjuder fem gånger så hög kapacitet för resenärer. Järnvägen har också lägst miljöpåverkan.

– Vi behöver investera betydligt mer på våra järnvägar, minst lika mycket som våra konkurrentländer. Det gäller också att bestämma vilket samhälle vi vill ha. Det handlar inte enbart finansiella värden. I de besluten måste vi prioritera tågtrafiken samt möta den växande svarta lastbilstrafiken på våra vägar. Det säger Anders Ygeman (s) ordförande, Riksdagens trafikutskott.

– Behovet av större kapacitet ökar väldigt snabbt, säger Stefan Engdahl, direktör på Trafikverket. Vi jobbar nära kommunerna och märker att det önskade behovet är tre gånger så högt som hittills budgeterat.

– Lastbilstrafiken med gods har varit prioriterad sedan flera år och likaså persontrafiken på järnvägen. Det krävs ett helt nytt skifte, säger Jan Kilström vd Green Cargo.

Publicerat: 2014-07-01

Hade du nytta av den här informationen?