Pressmeddelanden

Skolorna bättre med ökad samverkan med näringslivet 

Deloitte i Almedalen

Publicerat: 2016-07-06

Det går en stark politisk gräns i uppfattningen om privata skolor och om oreglerade vinstuttag ska tillåtas. Med oberoende ägarform måste samverkan mellan skolorna och näringslivet öka, menar både regering och företrädare för olika skolor. Samverkan höjer kvaliteten i skolan. Det kan handla om praktik, studiebesök, fadderföretag, gästföreläsare och löpande projektuppdrag.

Det framgick på seminariet ”Kan näringslivet rädda skolan”, som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen.

I panelen medverkade Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia, Petra Bendelin, vd ProMeister Solutions, del av Mekonomen, Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet, Maria Brithon-Brink, personaldirektör på ABB Sverige och Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef Haninge kommun och ledamot i Skolkommissionen. Moderator var Erik Wahlin på Affärsvärlden.

– Våra industrigymnasier fyller ett stort behov och måste få möjlighet att utvecklas. Statusen på tekniska utbildningar höjs naturligt om eleverna ser hur spännande de tekniska yrkena verkligen är. Vi kan visa vilka konkreta jobb som finns i svenska företag, säger Maria Brithon-Brink.

Petra Bendelin:

– Vi är på väg att skapa fordonstekniska utbildningar som präglar bilbranschens växande krav på utbildade medarbetare. En låg bedömning är att vi saknar 5000 nya tekniker de närmaste åren. Bara på våra verkstäder saknas 500 tekniker.

Lina Axelsson Kihlblom:

– Självklart är det ett enormt slöseri när elever inte lyckas nå godkända betyg. Näringsliv och skola måste ha ett bra samarbete. Men det är demoraliserande att skattepengar går vidare till investerare utan att de når verksamheten.

Privata skolor kritiseras ibland för att tjäna pengar på lägre personaltäthet och för att använda höga betyg som ett säljargument till elever och föräldrar.

– Det finns bra friskolor. Men generellt presterar eleverna på dessa skolor sämre på nationella kunskapsprov men får ändå jämförelsevis högre betyg, säger Aida Hadzialic och fortsätter:

– Samarbetet bör öka. Men skolan och näringslivet ska inte vara samma sak. Idag har vi en skola där kunskapsnivån är den snabbast fallande inom hela OECD. Orsakerna till skolornas kris finner vi i lärarnas låga status och skolornas otydliga och skiftande målstyrning och finansiering. Vi måste ta vara på våra skattepengar. De oreglerade vinstuttagen måste skärskådas.

Hade du nytta av den här informationen?