Pressmeddelanden

Landstingens digitala sastningar kräver nya lagar och arbetssätt 

Deloitte i Almedalen 2017

Publicerad 207-07-04

Utforska innehåll

Svensk sjukvård och omsorg har stora problem på grund av landstingens mycket allvarliga resursbrister. Som ett försök att tänka nytt och förbättra vården och omsorgen startas olika former av digitala vårdalternativ. Frågorna som får ökad tyngd är hur vården ska arbeta, hur lagstiftningen måste omformas, hur mötet mellan patient och vårdpersonalen påverkas och hur tillförlitligt tekniken kan utformas.

Det framgick på seminariet ”Kan e-hälsa lösa vårdens utmaningar”, som arrangerades i Almedalen av Deloitte och Affärsvärlden. I panelen medverkade Livia Holm, Head of Healthcare Partnerships på Kry, Lena Ekelius, läkare och verksamhetschef på Skånes universitetssjukhus, Lise-Lotte Bensköld-Olsson, 2:e vice ordförande Region Halland, Ashkan Labaf, läkare och verksamhetschef på Doctrin som tillhandahåller e-hälsoverktyg samt Filippa Reinfeldt, Aleris. Moderator var Lotta Dinkelspiel på Affärsvärlden.

Digitala satsningar och robotar ska avlasta personalen inom sjukvården. Målsättningen för den så kallade e-hälsan är högt ställd; Sverige ska bli bäst i världen. Internetbaserade diagnoser, bokningssystem och tillgång till egna journaler är några exempel som redan lanseras inom landstingen. Allt för att sjukvården och omsorgen ska hitta nya vägar undan en i många fall katastrofartad situation. I dag omsätter vårdsektorn upp emot 335 miljarder kronor i Sverige, varav dryga 40 procent är personalkostnader. 

 – Vi behöver göra en stor reform från grunden i Sverige. Primärvården måste få ta ett större ansvar och nya möjligheter. Digitalsieringen möjliggör för vården att komma närmare patienterna. Men vi står inför ett helt nytt sätt att arbeta. Vi som jobbar i vården lider inte minst av dåligt fungerande journalsystem, säger Lena Ekelius.

– Nästa generation lever längre men har ökande behov av sjukvård och omsorg. Digitalsieringen erbjuder fantastiska möjligheter. Men arbetssätten och lagstiftning måste utvecklas samtidigt. Vi måste hitta nya arbetssätt, inte minst skapa gräddfiler för de kroniskt sjuka, säger Filippa Reinfeldt.

Företag är på gång att lansera robotar som receptionister på mottagningar, robotar som hjälper äldre att komma ihåg mediciner och robotar som stödjande sällskap. Men trots framtidsutsikterna hörs även kritiska röster. Ingen vill få kamerorna i sin robot hackad eller se sina journalser spridda på nätet. Även äldres fysiska och mentala förmåga att använda systemen kräver sina lösningar.

 – Vi måste undvika ett lapptäcke av nya tekniker och aldrig glömma patienten. Idag har svenskarna bland den sämsta tillgängligheten till primärvården i Europa. Oron måste tas på allvar. Men den ska vägas mot ekonomiska fördelar och kanske främst vinsterna det ger att snabbare hitta relevant information och sätta in en verksam behandling, säger Ashkan Labaf.

 

För mer information, vänligen kontakta Christer Ahlgren på chahlgren@deloitte.se och mobil 0708-14 23 20. Deloitte och Affärsvärlden arrangerar i år sju seminarier och två frukostar med redaktörer på Strandgatan 22 i Almedalen. Årets övergripande tema är Hur säkrar vi ett framgångsrikt Sverige? Följ oss också på Twitter @DeloitteSE #davalm.

Seminarier

Måndag 3 juli
13.00-13.50 Protektionism på framfart - hur påverkas Sverige och världen?
15.00-15.50 Politik och företagande – var finns långsiktigheten?


Tisdag 4 juli
11.00-11.50 Kan e-hälsa lösa vårdens utmaningar?
14.00-14.50 Bankerna och regelverken – önskad effekt till rätt pris?
16.00-16.50 Konkurrenskraft – är Sverige rustat för en plats i toppligan?

Onsdag 5 juli
11.00-11.50 Robotisering av samhället – paradis eller undergång?
14.00-14.50 Sviker bankerna företagen?

Landstingens digitala sastningar kräver nya lagar och arbetssätt - Intervju med Lena Ekelius och Filippa Reinfeldt

Hade du nytta av den här informationen?