Nyheter

Statssekreterare Bertil Östberg: Lärare måste kunna tjäna över 40 000 kronor

Inget annat land har tappat så mycket elevkunskap inom matematik som Sverige under de senaste tjugo åren. Redan nu är det stora problem. Men främst finns oron för framtiden inom näringsliv och politik.

– Om man räknar in våra utbildningar är det inte fler än 20 lärarstudenter som nu läser matematik i hela landet, säger Peter Gudmundsson, KTH, på seminariet Är svensk konkurrenskraft ett minne blott, hur påverkar utbildningspolitiken? arrangerat av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen.

Paneldeltagare var Bertil Östberg, statssekreterare utbildningsdepartementet, Åsa Bergman, vd Sweco, Peter Gudmundsson, rektor KTH, Tobias Eriksson, Teknikföretagen samt moderator Jon Åsberg, chefredaktör Affärsvärlden.

Panelen lyfte fram flera goda exempel som kan införas i Sverige som till exempel inträdesprov och övningsskolor för blivande lärare efter finska förebilder. Men lönerna är det centrala. Kommunerna måste med hjälp av högre statlig skolpeng rejält höja lärarlönerna. Det handlar inte bara om ingångslönerna utan kanske främst att ge lärarna möjligheter att kunna öka sina löner ju fler år man arbetar och när man utbildar sig vidare.

– Helt klart står vi nu inför en situation där lärarrollen måste ändras snabbt. Sverige har historiskt aldrig brytt sig om att föra statistik hur stor del av lärarna som är obehöriga i de ämnen de undervisar. Det handlar om att långsiktigt ställa krav på kunskaper som vi nu jobbar med. Men främst gäller det att lönemässigt göra läraryrkena mer attraktiva. En lärare borde kunna tjäna över 40 000 kronor i månaden, säger Bertil Östberg.

Hade du nytta av den här informationen?