Nyheter

Malmö FF drar upp ekonomin för hela svenska toppfotbollen

Det visar rapporten Penningligan, en årlig genomgång av svensk fotbollsekonomi från Deloitte i samarbete med SEF, Föreningen för Svensk Elitfotboll.

Publicerat 2015-08-26

Tack vare Malmö FF presenterar de allsvenska klubbarna som helhet 2014 ett kraftigt förbättrat rörelseresultat på minus 2 miljoner kronor exklusive spelarförsäljningar jämfört med 2013 som landade på minus 111 miljoner kronor exklusive spelarförsäljningar. Målet från SEF, Föreningen för Svensk Elitfotboll, är att hela Allsvenskans intäkter ska fördubblas till totalt 2 miljarder kronor 2017. Klubbarna behöver således arbeta aktivt med att öka intäkterna inom samtliga intäktsslag, matchdagsintäkter, kommersiella intäkter och intäkter från sändningsrättigheter de kommande två åren. Det visar rapporten Penningligan, en årlig genomgång av svensk fotbollsekonomi från revisions- och konsultföretaget Deloitte i samarbete med SEF, Föreningen för Svensk Elitfotboll.

– Publiksnittet minskade mellan åren 2013 och 2014 men får ett rejält uppsving nu under 2015. Även om matchdagsintäkterna är en relativt liten del av de totala intäkterna är publikintresset en drivande faktor för intäkter även i de andra intäktsslagen, säger Andreas Frountzos, senior manager på Deloitte.

Sändningsintäkterna ökar kraftigt för Allsvenskan främst tack vare Malmö FF:s medverkande i Champions League. På den nationella marknaden är det sedan tidigare klart att SEF har skrivit ett TV-avtal med TV4-gruppen för Allsvenskan och Superettan vilket börjar gälla från och med nästa säsong.

Lönerna till spelare, administration och förvaltning utgör ungefär hälften av klubbarnas totala kostnader. Ur ett internationellt perspektiv är lönerna för de största klubbarna i förhållande till övriga klubbar på en jämn nivå jämfört med de större utländska ligorna i Europa. Där står de största klubbarna för en betydligt större andel av hela ligans lönekostnader. Detta skapar förutsättningar för den jämna och spännande liga som finns i Sverige.

Internationellt har Deloitte noterat att klubbarna arbetat mycket med sin kostnadskontroll och en större del av klubbarna har börjat visa vinster. I Sverige är behovet av kostnadskontroll också stort men ökande intäkter minst lika viktigt.

– För att bryta förlusterna måste klubbarna givetvis spela bra fotboll. Men också fortsätta att utveckla partnerskapen med sponsorer, samordna och utveckla digitaliseringen och stärka sin synlighet i samhället i övrigt genom sina sociala initiativ, säger Andreas Frountzos.

– En populär lösning för de allsvenska klubbarna de senaste 15 åren har varit att ta in externt kapital via vinstandelsbevis, preferensaktier eller andra upplägg. Vi noterar att det finns en risk för klubbarna att förlita sig på extern finansiering eftersom den på längre sikt minskar klubbens finansiella utveckling och möjligheter att generera framgång och avkastning utifrån sin egen verksamhet, säger Andreas Frountzos, senior manager på Deloitte.

Penningligan har tagits fram av Deloitte Sports Business Group och visar olika analyser kring ekonomi, ledning och styrning av klubbarna. Men också hur klubbarna agerar i samhället och använder sig av social media. 

För mer information, vänligen kontakta andreas.frountzos@deloitte.se eller på 0768-472031.

Deloitte presenterar också årligen en redovisning av europeisk toppfotboll i rapporten Annual Review of Football Finance.

Ladda ner rapporten
Hade du nytta av den här informationen?