Pressmeddelanden

Oron överdriven för robotisering men arbetsmarknaden förändras

Publicerad: 2018-07-04

Vi behöver inte frukta robotiseringen eftersom den svenska arbetsmarknaden är van vid strukturella omställningar. Tidigare siffror om hur många jobb som försvinner är överdrivna. Det var några huvudpunkter som framkom på seminariet ”Kan robotarna skapa ett bättre samhälle – för alla?” som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen.

– Framtidstro och trygghet för arbetstagarna går väl tillsammans med digitaliseringen. Men välfärdsmodellen måste bibehållas eftersom digitaliseringen riskerar att fortsätta öka de ekonomiska skillnaderna. De globala företag som har marknadspositionerna och kunnandet kan göra stora vinster, säger Anna Felländer, Digital Economist.

Övriga medverkande i panelen var Hannes Sjöblad, Singularity University, Maud Olofsson, styrelseproffs och tidigare partipolitiker, samt Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen. Moderator var Erik Wahlin, chefredaktör på Affärsvärlden.

Forskning om hur robotisering påverkar jobben har vässats de senaste åren. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD beräknade tidigare i år att 14 procent av jobben löper hög risk för att försvinna på grund av automatisering. I Sverige sägs siffran vara ungefär åtta procent, vilket är betydligt lägre än de nivåer som tidigare diskuterats i Sverige. Även unga akademiker på arbetsmarknaden känner oro för bristande kunskaper och hur de ska anpassa sig till förändringarna, enligt rapporten Millenial Survey från Deloitte. Den bekräftar också att antalet jobb inte försvinner så kraftigt som allmänt tidigare förutspåtts med däremot att de förändras.

– Digitaliseringen accelererar eftersom vi saknar arbetskraft i Sverige. Men Sverige måste fortsätta höja kompetensen för de som ska bygga, integrera och hantera de nya systemen. Här underskattar politikerna fortfarande företagens behov och kraven på skolorna är för låga, säger Klas Wåhlberg.

– Många företag inte minst i servicenäringarna vill börja använda smarta system i vardagen. Omställningsbidragen som finns för industrin borde därför utökas till andra branscher. Men integritetsproblemen måste hanteras. Jag känner en olust inför det ökande informationsinsamlandet. Kostnadsnivåerna på de monopolliknande tjänsterna måste också bemötas, säger Maud Olofsson.

– Hotet är snarare omvänt, det vill säga att det är människorna som hotar och hindrar digitaliseringen. Om medborgarna fick veta hur till exempel allvarliga sjukdomar kan upptäckas med maskininlärning skulle kraven på politikerna öka, säger Hannes Sjöblad.

Seminarier och frukostträffar

Måndag 2 juli
13.00 - 14.00 Hur säkrar vi Sveriges välfärd och långsiktiga konkurrenskraft?
15.00 - 15.50 Hur skapar vi en effektiv sjukvård?

Tisdag 3 juli
08.30 - 09.00 Frukost med redaktörerna
11.00 - 11.50 Vart är bankmarknaden på väg?
14.00 - 14.50 Kan robotar skapa ett bättre samhälle - för alla? 
15.00 - 15.50 Sveriges börsmarknad – guldrush för omogna småbolag?

Onsdag 4 juli
08.30 - 09.00 Frukost med redaktörerna
11.00 - 11.50 Framtidens pengar – kryptovalutor eller fortsatt fiatdominans?
14.00 - 14.50 Ekonomisk tillväxt – konsumtionshelvete eller bättre samhälle?
16.00 - 16.50 FN:s hållbarhetsmål – hur står sig kommunerna?

Läs mer om vårt program i Almedalen 

Hade du nytta av den här informationen?