Pressmeddelanden

Osäker topplacering för Sveriges globala konkurrenskraft

Publicerad: 2018-07-02

Sverige behåller sin plats bland världens tio mest konkurrenskraftiga länder men tappar i placering. Nu hamnar Sverige på plats 7 av 137 länder, enligt The Global Competitiveness Report från World Economic Forum, WEF. Pluspoängerna återfinns framförallt inom användning av ny teknik och internationellt affärskunnande. Utbildningsnivåerna och skattesystemet drar däremot ner resultatet.

– Sverige har fortsatt stora kontraster mellan svagheter och styrkor, det vi är bra på förbättras och det vi är dåliga på försämras. Våra svagheter finns inom strategiskt viktiga områden och de kräver nya politiska helhetsgrepp för att förbättras, säger professor Thomas Andersson vid IUET, partnerinstitut till World Economic Forum.

Sverige drar nytta av en diversifierad och etablerad industrisektor kompletterad med nya högteknologiska tjänster, enligt WEF. Sverige befann sig på plats 6 plats bland 138 länder år 2016. Nu hamnar vi bakom Schweiz samt USA, Singapore, Nederländerna, Tyskland och Hong Kong.

– Kombinationen av strukturella brister främst inom svensk skola samt hinder för nyinvesteringar är oroväckande. Trots flera år av stark makroekonomi uteblir också förstärkningarna av grundläggande samhällsinstitutioner. Vid nästa lågkonjunktur lär Sverige drabbas hårt. Sviktande priser på fastigheter och hushållens internationellt sett höga skuldsättning gör oss extra konjunkturkänsliga, säger Thomas Andersson.

Global Competitiveness Report, som ger en överblick av olika länders relativa konkurrenskraft, presenterades på seminariet ”Hur Säkrar vi Sveriges välfärd och långsiktiga konkurrenskraft?”, som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen. Övriga medverkande i panelen var Maria Borelius, journalist/entreprenör, Annika Winsth, chefekonom Nordea, Dr. Catherine L. Mann, Global Chief Economist för Citi och tidigare Chief Economist vid OECD. Moderator var Erik Wahlin på Affärsvärlden.

Catherine L. Mann:
– Allt kan förbättras. Många ser fortfarande Sverige och Norden som modeller för en god utveckling. Men de ekonomiska incitamenten för att vidareutbilda sig är betydligt svagare än i många andra länder.

Annika Winsth:
– Vi är på väg att göra flera stora strukturella förändringar i Sverige och här ligger vi före flera andra jämförbara länder. Det finns många goda krafter, men bristerna i grundutbildningen är fortfarande mycket oroande.

Maria Borelius:
– Jag ser att många unga mycket duktiga svenskar kommer till England och lyckas mycket väl. Samtidigt noterar vi att Sverige börjar lida av stora inre politiska och sociala slitningar och till synes en trötthet hos flera yrkeskategorier.

Seminarier och frukostträffar

Måndag 2 juli
13.00 - 14.00 Hur säkrar vi Sveriges välfärd och långsiktiga konkurrenskraft?
15.00 - 15.50 Hur skapar vi en effektiv sjukvård?

Tisdag 3 juli
08.30 - 09.00 Frukost med redaktörerna
11.00 - 11.50 Vart är bankmarknaden på väg?
14.00 - 14.50 Kan robotar skapa ett bättre samhälle - för alla? 
15.00 - 15.50 Sveriges börsmarknad – guldrush för omogna småbolag?

Onsdag 4 juli
08.30 - 09.00 Frukost med redaktörerna
11.00 - 11.50 Framtidens pengar – kryptovalutor eller fortsatt fiatdominans?
14.00 - 14.50 Ekonomisk tillväxt – konsumtionshelvete eller bättre samhälle?
16.00 - 16.50 FN:s hållbarhetsmål – hur står sig kommunerna?

Läs mer om vårt program i Almedalen 

Hade du nytta av den här informationen?