Pressmeddelanden

Outsourcing en stark trend

Fyrdubbling på fem år

Svenska och nordiska företag väljer i allt större utsträckning att outsourca sina ekonomiprocesser. Det visar rapporten ”Insights and trends in the Nordic Market – Finance and accounting business process outsourcing” från revisons- och konsultföretaget Deloitte. Antalet avtal har nästan fyrdubblats sedan 2010. Men studien visar också att nästan var fjärde outsourcinglösning omformas på grund av upplevda brister i kvalitet och kostnadseffektivitet.

Publicerad: 2015-06-25

– Outsourcing är här för att stanna och har en stark tillväxtkraft. Men företagen underskattar inte sällan komplexiteten i själva lösningen och de krav det ställer på verksamheten, säger Susan Merkell, director på Deloitte.

– Man kan säga att outsourcing är en läroprocess. Företagen jobbar kontinuerligt med att utveckla sina outsourcing-modeller. En utmaning är att identifiera vad man ska hantera själv och vad man ska lägga ut till en tredje part. Det är en löpande process där outsourcing anpassas kontinuerligt för att stödja företagets affärsverksamhet, säger Susan Merkell.

Trots utmaningarna är över 70 procent av de tillfrågade företagen, som redan använder sig av outsourcing för ekonomifunktionen, öppna för att öka omfattningen eller bredda outsourcing till andra verksamhetsområden.

Rapporten baseras på djupintervjuer med 45 ekonomichefer i Danmark, Norge, Sverige och Finland samt analyser av 28 outsourcing-avtal.

Insights and trends in the Nordic Market – Finance and accounting business process outsourcing
Hade du nytta av den här informationen?