Pressmeddelanden

Paradoxer i företagens digitala strategier

Industry 4.0 Paradox

Publicerad: 2018-11-09

Företagen står inför flera paradoxer när man nu investerar på allvar i nya digitala strategier. Det visar Deloittes rapport Industry 4.0 Paradox, där 361 chefer i 11 länder berättar om hur de investerar i digital transformation. Rapportens slutsatser betonar möjligheterna i att balansera mellan finansiella resultat och innovativa strategier, produktivitet och medarbetarnas välbefinnande samt investeringar i befintlig teknik och helt nya lösningar.

Industry 4.0, fjärde industriella revolutionen, kombinerar och kopplar ihop det digitala med det fysiska och omfattar teknologier som till exempel Artificiell Intelligens, Internet of Things, Robotics och molntjänster. Svaren i Industry 4.0 Paradox visar en blandning av entusiasm och ambitiösa planer men också motsättningar inför digital transformation. Nästan alla respondenter, 94 procent, anser att digital transformation är ett övergripande strategiskt mål för sin organisation. Men endast 68 procent ser det som en tydlig väg för lönsamhet.

Företagsledarna identifierade logistiklösningar, supply chain, som ett viktigt område för både nuvarande och framtida omvandlingsinvesteringar. Det ses dock inte som en pådrivande faktor för innovation och ansvariga för supply chain sitter sällan vid bordet när de strategiska besluten ska tas.

När det gäller kompetensförsörjning anger de tillfrågade cheferna, paradoxalt nog, att de känner sig helt övertygade om att de har rätt talanger på plats för att stödja digitala omvandlingar, men erkänner samtidigt att det är en stor utmaning att hitta rätt medarbetare och kompetens.

Läs hela rapporten

Besök Deloitte Insights för att läsa mer.

Industry 4.0 Paradox
Hade du nytta av den här informationen?