Nyheter

Finansmarknadsminister Peter Norman:

Regeringen vill kraftigt öka kraven på bankernas stabiliseringsfonder

- Det ingår i min roll att utmana bankerna. Regeringen ser positivt på ökande internationell konkurrens här på hemmaplan.

De fyra storbankerna är kostnadseffektiva och kan hantera en ökande konkurrens. Det rimliga är att deras vinster ska ligga ganska jämnt med andra branscher. Annars visar det på bristande konkurrens, säger finansmarknadsminister Peter Norman på seminariet ”Är bankerna alltför lönsamma?”, arrangerat av revisions- och konsultföretaget Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen. 

I panelen deltog också Thomas Östros, vd Svenska Bankföreningen, Michael Wolf, vd Swedbank, Mats Torstendahl, chef Kontorsrörelsen SEB och Hans Jacobson, chef Kontorsrörelsen Nordea. Moderator var Jon Åsberg, chefredaktör för Affärsvärlden. 

Någonting håller på att hända med ledande politikers inställning till bankernas vinster. Sällan har så många olika förslag varit i luften med inriktning att begränsa bankernas egen rörselsfrihet när det gäller intäkter och vinster. Regeringen anser att lönsamhetsmålen är för höga hos bankerna och kan leda till alltför stort risktagande. Bankerna på seminariet anser däremot att lönsamheten borde mätas över en längre tid med lägre vinstnivåer som följd. Både sparare och politiker opponerar sig mot utdelningar och anser att pengarna behövs för att minska risktagandet. Men bankerna anser gemensamt att ägarnas riskkapital måste premieras för att även i framtiden kunna locka investerare.

Regeringen sänker också storbankernas bonustak. Det ska inte bli möjligt att utnyttja undantaget om att efter ett ja från aktieägarna ge två årslöner i bonus. Bonuslagen träder i kraft i augusti i år och innebär, enligt finansmarknadsministern, att ingen bank kommer att kunna betala ut mer än en årslön i bonus för helåret 2014.

Finansinspektionen har vidare beslutat att de fyra svenska storbankerna ska hålla en större buffert i så kallat kärnprimärkapital från årsskiftet. Effekterna blir ett stabilare finansiellt system men möjligen också dyrare bolån. 

– Bankerna ligger ju redan i dag i samtliga fall över de nya kraven. Det är väldigt mycket tuffare kapitalkrav än i övriga Europa, men ändå når de svenska bankerna redan dit. Det visar hur effektiva de svenska bankerna i jämförelse. Men det finns alltid en gräns. Okänsliga kapitalkrav kan i sin förlängning drabba företagen som behöver nyinvesteringar, säger Thomas Östros vd Svenska Bankföreningen.

- Hälften av våra vinster tar vi hem från utländska marknaden, så vi är självklart vana att arbete internationellt. Men jag tror att alla gärna men ser gärna att villkoren på hemmamarknaden är likartade för alla aktörer, säger Mats Torstendahl, chef Kontorsrörelsen SEB.

Hade du nytta av den här informationen?