Pressmeddelanden

Kina i täten när streaming ökar

Publicerad: 2018-03-09

Kina tar ett nytt stort steg inom digitalisering och stärker i år sin position som världens största marknad för live-streaming med 4.4 miljarder prenumerationer. Det innebär en ökning med 86 procent sedan 2016, visar den årliga rapporten TMT Predictions från Deloitte.

Live-streaming ökar inte bara i Kina utan världen över. Deloittes rapport förutspår att live-streaming av evenemang kommer att generera över 545 miljarder i intäkter redan under 2018.

Trenden med live-streaming i kombination med att användaren vill kunna röra sig mellan olika enheter sömlöst eller till och med se samma sändning på flera enheter samtidigt ställer hårdare krav på underliggande teknik och nätkapaciteten i stort. Att enheter med olika nätanslutning live-streamar med viss tidsförskjutningen skapar lätt förvirring.

– Man vill ju inte få veta att bollen gick i mål via mobilen när den fortfarande ligger på straffpunkten i TV-sändningen, säger Erik Olin, partner på Deloitte.

När det gäller on demand-tjänster som till exempel Netflix noterar vi en ökande vilja att betala för digitalt innehåll. Här är utmaningen för branschen att hantera de enorma belastningarna på näten som uppstår när många konsumenter vill använda tjänsterna samtidigt.

– En lösning är att flytta ut data i större delar av näten och närmare användaren. Näten behöver också lära sig känna igen individuella konsumtionsmönster för att kunna hantera flaskhalsarna bättre, säger Erik Olin.

Hälften av samtliga vuxna i USA och Europa kommer att ha minst två prenumerationer inom olika online-media under innevarande år. Om ytterligare två år  är genomsnittet fördubblat till fyra konton.

En viktig faktor för den nästan explosionsartade ökningen är förekomsten av smarta mobiltelefoner som ökar med fem miljoner sålda enheter per dag. Om tio år beräknas antalet smarta mobiltelefoner nå upp emot två miljarder enheter. Om 20 år förväntas konsumenter interagera med sina mobiler ungefär 65 gånger per dag vilket är en ökning på 20 procent från i år.

I sjuttonde utgåvan av Deloitte Technology, Media och Telecommunications (TMT) Predictions förutspås stora framsteg inom maskininlärning, en global efterfrågan på digitala prenumerationer bland konsumenter och fortsatt dominans av smartphones. Här hittar du en sammanfattning av alla trender och rapporten i sin helhet.

Hade du nytta av den här informationen?