Pressmeddelanden

Politikernas bristande vilja göder fortsatt bostadskris 

Deloitte i Almedalen

Publicerat: 2016-07-04

Unga och nyinflyttade drabbas mest av de långa bostadsköerna i stora delar av Sverige. Mest akut är det i storstäderna. Åtminstone 700 000 nya bostäder behövs. Avsaknaden av politisk vilja och stela regelsystem hindrar mest. Men problem är också brist på riskvilligt kapital, dålig konkurrens i byggbranschen och ökande priser på grund av låga räntor som gynnat starka grupper i samhället.

Det framgick på seminariet ”Så löser vi bostadskrisen - snabbt”, som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen. I panelen medverkade Bengt Hansson, analytiker vid Boverket, Jonas Spangenberg, vd BoKlok, Skanska/IKEA:s bostadskoncept, Ulrika Francke, vd Tyréns och ledamot Bokriskommittén samt Günther Mårder, vd Företagarna. Moderator var Jon Åsberg på Affärsvärlden.

Regeringen bjöd in de fyra borgerliga partierna och Vänsterpartiet till samtal i januari för att försöka skapa en gemensam bostadspolitisk plattform. Samtalen misslyckades.

– Krisen borde gå att övervinna om politikerna orkar ha en helhetssyn. Vid sidan om nya bostäder måste rörligheten på den befintliga bostadsmarknaden öka. Sverige behöver inga nya miljonprogram. Däremot måste byggindustrin lättare kunna erbjuda standardiserade hus och lägenheter i alla kommuner över flera år, säger Ulrika Francke.

Bengt Hansson:

– Vi har definitivt ett systemfel. Politikern kan inte lura i vassen mycket längre till. Hyresreglering måste reformeras och flexibiliteten måste öka. Fastighetsskatten bör öka. Idag utnyttjas bostadsbeståndet mycket illa.

Bostadsbyggandet har visserligen fördubblats på några år. Men det är långt ifrån tillräckligt. Panelen var överens om att kommunernas planering måste bli mindre detaljstyrd och byråkratisk.

– Vi vägrar att gå in i projekt som har längre omloppstid än ett par, tre år. För oss gäller det att välja kommuner som på allvar vill skapa nya bostäder. Då löser vi problem regionalt. Det finns inga skäl till att en byggprocess ska ta sju år som inte är ovanligt. Kommunens markanvisningar bör enbart gälla två år. Låt inte byggbolagen sitta med markanvisningar och vänta på bästa ekonomiska läge. Det öppnar för spekulation, säger Jonas Spangenberg.

– Sverige riskerar inte ännu någon bostadsbubbla. Men hyresregleringen måste avregleras. Samtdidigt hindrar flera skatter och avgifter en sund utveckling. Däremot måste fastighetsskatten återinföras på ett kraftfullt sätt, säger Günther Mårder.

Hade du nytta av den här informationen?