Nyheter

Skifferoljan lockar trots miljöfrågorna

Oil and Gas Reality check 2013

Framgångarna för utvinning av skiffergas och skifferolja i USA lockar andra länder, trots att utvinningen är miljömässigt mycket omstridd. Men drivkrafterna politiskt och ekonomiskt att kraftigt kunna reducera importen av olja och gas tycks växa sig allt starkare, enligt rapporten Oil and Gas Reality check 2013, från revisions- och konsultföretaget Deloitte.

Några länder är redan på gång att följa de amerikanska satsningarna på så kallad hydraulisk frakturering. Men flertalet regeringar avvaktar och man har en lång väg kvar innan nödvändiga infrastrukturer kan vara på plats.

Traditionella globala investerare och olje-och gasbolag har börjat bevaka denna ”resursnationalism”. En av frågorna är vad som händer när den traditionella oljeproduktionen sjunker men efterfrågan fortsätter att öka. Branschen funderar för egen del på nya affärsmodeller som rör sig mot en större komplexitet och som tycks hanteras genom diversifiering av bolag och tjänster.

Oil and Gas Reality check 2013
Hade du nytta av den här informationen?