Pressmeddelanden

Släkten och nya skatter oroar familjeägda företag

Publicerad: 2017-05-22

Nästa generations ledare i europeiska familjeägda företag oroar sig mer om hur man lyckas samverka inom släkten samt hur generationsskiftet påverkas skattemässigt än hur marknaden i stort utvecklar sig. Det visar rapporten Family Business NextGen Survey 2017 från Deloitte.

– I Sverige kompliceras bilden just nu ytterligare av osäkerhet kring diskussionerna om hur nya skatter kan påverka generationsskifte och uttag av kapital, säger Richard Peters, partner på Deloitte.

Affärsklimatet och nya digitala tekniker förändrar snabbt villkoren även för familjeföretagen som traditionellt har långa investeringshorisonter. Samtidigt kan de snabbt driva igenom beslut utan att behöva tänka på kortsiktig återbäring. Här sätts de nya ledarna på prov på andra sätt än sina företrädare.

Enligt rapporten Family Business NextGen Survey visar kommande ledare av familjeägda företag att de har en tydlig bild av hur deras branscher utvecklas. Men vid sidan om skatter och utmaningar kring ledarskapsstrukturerna i släkten oroar man sig även över företagens kompetensförsörjning framöver. 

– Var fjärde kommande företagsledare tror att deras företag kommer att förlora marknadsandelar och nästan hälften av tillfrågade förutser större problem för verksamheterna under de kommande två åren. Det visar hur viktigt det är att lyssna på framtidens ledare, säger Richard Peters.

Family Business NextGen Survey 2017
Hade du nytta av den här informationen?