Pressmeddelanden

”Sverige behöver en myndighet som granskar utländska förvärv och direktinvesteringar”

Publicerad: 2019-07-03

Svenska bolagsstyrningsmodellen måste ses över och utländska förvärv eller direktinvesteringar ska granskas. Det framkom under seminariet ”Borde svenskt näringsliv bli mer protektionistiskt?” som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen.

I panelen ingick, Martin Gren, medgrundare Axis, Lauri Rosendahl, vd Nasdaq Stockholm och Nordics, Lars Ingemarsson, Managing Director, co-Head of Nordic Investment Banking Citi, Sophie Nachemson-Ekwall, forskare och författare Handelshögskolan i Stockholm.

– Vi har varit naiva i Sverige och låtit vem som helst utnyttja vår öppenhet. Samtidigt är Sverige byggt på öppenhet och frihandel. Men Kina är annorlunda, deras bolag drivs av staten och får lån av staten. Det är inte lika konkurrens och vi måste se till att lika regler gäller på båda sidor, sa Marin Gren.

Han fick medhåll av Lauri Rosendahl:

– Vi har gått med på nästan vad som helst för att få göra affärer i Kina och samtidigt låtit dem komma hit och härja fritt. Vi måste hitta en balans mellan Kina och resten av världen när det gäller handelsrelationer.

Sophie Nachemson-Ekwall och Lars Ingemarsson efterlyste större granskning av företagsuppköp och utländska investeringar.

– Vi behöver en myndighet som ser till att lokala värden finns kvar i Sverige. Vi kan inte sälja ut allting och särskilt inte till en aktör som inte är transparent och demokratisk, uttryckte Sophie Nachemson-Ekwall.

– Det är en bra idé att ha en myndighet som utvärderar utländska förvärv och direktinvesteringar åtminstone utanför EU. Det är inget konstigt, alla gör ju så, tyckte Lars Ingemarsson.

Lauri Rosendahl tyckte istället att diskussionen ofta är ensidig som ifrågasätter uppköp av svenska bolag men förespråkar att svenska bolag ska få göra vilka företagsköp de vill.

– Villkoren måste vara lika. Sverige behöver se till att vara ett konkurrenskraftigt land när det gäller beskattning och incitamentsprogram för anställda så att vi får hit den bästa kompetensen. Då behöver vi inte fundera på att stänga våra gränser.

Aktiebolagslagen och den svenska bolagsstyrningsmodellen måste ses över för att behålla svenska bolag på börsen och ställa krav på styrelser att driva långsiktig hållbarhet, tyckte Sophie Nachemson-Ekwall. Hon förespråkade även anställda som företagsägare.

– En krympande andel svensk ekonomi finns på börsen. Institutionella investerare accepterar att huvudkontor flyttas utomlands trots att forskning visar att huvudkontorets position är väldigt viktig. Anställda som ägare driver privat kapital och engagerade medarbetare.

– Vi har jättestort privatägande i Sverige. Att ha både sin lön och avkastning i samma bolag är inte särskilt god riskspridning, tyckte Lauri Rosendahl.

Från vänster: Lars Ingemarsson, Managing Director, Martin Gren, medgrundare Axis, Sophie Nachemson-Ekwall, forskare och författare Handelshögskolan i Stockholm och Lauri Rosendahl, vd Nasdaq Stockholm och Nordics.

Deloittes och Affärsvärldens program i Almedalen

Måndag 1 juli
11.00–11.50 Integritet på nätet – finns det?
13.00–13.50 Hur säkrar Sverige långsiktig konkurrenskraft?

Tisdag 2 juli
11.00–11.50 Vem vinner på framtidens handel?
12.30–13.20 Penningtvätt – hur kan de kriminella organisationerna stoppas?
14.00–14.50 Svenskarna och skuldberget – är hushållens lån en risk för ekonomin?
16.00–16.50 Hur påverkar Kina svenskt näringsliv?

Onsdag 3 juli
11.00–11.50 Borde svenskt näringsliv bli mer protektionistiskt?
13.00–13.50 Vart är konjunkturen på väg?
14.00–14.50 E-krona – vem gynnar den?

Läs mer om vårt program i Almedalen >

Borde svenskt näringsliv bli mer protektionistiskt?

Hade du nytta av den här informationen?