Pressmeddelanden

Samstämmig bild efter internationell rapport: Svensk konkurrenskraft tappar inom tidigare nyckelområden

Deloitte i Almedalen 2015

Sverige fortsätter att tappa effektivitet inom kärnområden som grundutbildning, nu på plats 38 från plats 24, arbetsmarknad och ett fungerande skattesystem. Innovation är fortfarande starkt och rankas på plats 7 även om området nu visar tecken på en viss försvagning. Det framgick under seminariet ”Sveriges konkurrenskraft – vad krävs för att klättra istället för att rasa?”, som arrangerades av Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen.

Publicerad: 2015-06-29

I panelen fanns Johan Bygge, COO EQT, Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, Ola Pettersson, chefsekonom LO, Thomas Andersson, professor och ordförande IUET – Partnerinstitut till World Economic Forum. Global Competitiveness Report är en global rapport som ges ut årligen av World Economic Forum i samarbete med Deloitte. Under seminariet presenterade professor Thomas Andersson 2015 års rapport med de senaste bedömningarna av respektive lands konkurrenskraft inom olika områden.

Schweiz och Singapore ligger fortsatt kvar på 1:a respektive 2:a plats. Sverige är ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen men fortsätter en stegvis nedåtgående trend nu med ett tapp från 6:e till 10:e position under de senaste fem åren.

– Det är inte svårt att hålla med rapportens slutsatser. Ändå är skillnaderna små i toppen. Men det viktigaste och oroande är ändå att trenden går bakåt, säger vd Maria Rankka.

Chefsekonom Thomas Andersson:

– Finanskrisen sätter fortfarande sina spår, inte minst i Sverige som är så beroende av exportindustrin. Rapportens resultat kring utbildningen sätter jag som största hindret för tillväxt.

Johan Bygge på EQT lyfte fram hur företagen lider av bristande förutsägbarhet:

– Det är betydligt svårare att driva företag på grund osäkerheten kring vilka regler som ska gälla, inte minst inom beskattning. Just nu florerar en mängd rykten och olika utredningar tycks ha fastnat. Alla investerare prissätter sådana osäkerheter och hur myndigheterna beter sig.

Den svenska sysselsättningsgraden, inte minst för kvinnor, är internationellt hög. Samtidigt har vi en hög arbetslöshet i flera grupper. Enligt en samstämmig panel kan Sverige lära sig av andra länder, inte minst olika lärlingssystem, även om nya former av lönesättningar i så fall måste ses över. Maria Rankka lyfte slutligen fram hur viktig kompetensutvecklingen är för tjänstemännen i kommande steg av globalisering och automatisering:

– Vem behöver en advokat när en robot kan sköta mycket av grundläggande juridiska arbetet?

Hade du nytta av den här informationen?