Pressmeddelanden

​Trendbrott i företagsledares prioriteringar – samhällspåverkan är viktigast

Industry 4.0 Readiness Report

Publicerad: 2018-01-24

Internationella företagsledare känner ett genuint engagemang i att förbättra världen, visar Industry 4.0 Readiness Report från revisions- och konsultföretaget Deloitte. Respondenterna i undersökningen angav detta som den viktigaste faktorn när de utvärderar sitt företags prestation. Detta framför finansiella resultat och medarbetar- samt kundnöjdhet.

– Resultatet kan nog sägas vara något av ett trendbrott. Företagsledarna har fått upp ögonen för att deras roll i samhället i den fjärde industriella revolutionen både kan vara positiv för det finansiella resultatet, för engagemanget bland medarbetarna och för anseendet i media och hos allmänheten, säger Martin Larsson, partner på Deloitte.

Industry 4.0 Readiness Report undersöker hur förberedda företagsledare och deras organisationer är när det gäller Industri 4.0, eller den fjärde industriella revolutionen. Industry 4.0 handlar om teknologier där befintliga lösningar för bland annat produktion och logistik integreras med nya digitala teknologier som uppkopplade produkter, automation och AI för att optimera industriella processer.

I rapporten identifieras fyra olika typer av företagsledare; Social Supers, Data-Driven Decisives, Disrupt Drivers, och Talent Champions. Alla har olika prioriteringar men merparten delar uppfattningen att deras roll i samhället i allt högre grad påverkar företagets utveckling och resultat. Socialt och miljömässigt medvetna produkter och tjänster kan gå hand i hand med positiv finansiell utveckling.

– Som begreppen visar handlar det om olika tyngdpunkter i ledningsarbetet. Ju fler typer som kombineras desto större framgång, men för det kräver företagandet ett nytänkande och visionärt arbete. En tredjedel av de globala ledarna nämner brist på visionära beslutsprocesser som deras största utmaning, säger Martin Larsson. 

Det finns också en del paradoxer. De internationella ledarna säger sig förstå de nya färdigheterna som krävs inom Industry 4.0. Men rädslan för teknik och automatisering leder inte nödvändigtvis till att cheferna ökar sina ansträngningar för att utbilda sin personalstyrka; var fjärde företagsledare väljer istället att anställa nya medarbetare. 

Läs hela rapporten

Besök Deloitte Insights för att läsa mer.

Industry 4.0 Readiness Report
Hade du nytta av den här informationen?