Pressmeddelanden

Teknikföretagen spår sämre tider än Riksbankens nya prognoskurva

Publicerad: 2019-07-03

Riksbanken och Teknikföretagen delar samma grundsyn att konjunkturen är på väg att bromsas. Men Teknikföretagen hävdar att minskad produktivitet i Europa kommer att kräva fortsatta historiskt låga räntor. Det framgick på seminariet ”Vart är konjunkturen på väg”, som arrangerades av Deloitte, Affärsvärlden och Teknikföretagen i Almedalen.

I panelen medverkade Henry Olsson, vice riksbankschef Riksbanken och Mats Kinnwall chefsekonom på Teknikföretagen. Moderator var Erik Wahlin chefredaktör på Affärsvärlden.

– Vi ser en förhållandevis god internationell konjunktur med BNP-tillväxt på ungefär 1.5 procent med vissa signaler på tillbakagång. Men vi talar om inbromsningar ingen kraftig tillbakagång, säger Henry Olsson, vice riksbankschef Riksbanken. Men Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen har delvis en annan bild.

– Europas ekonomi är svagare än vad Riksbankens hävdar och man får troligen backa från sin prognos på vissa räntehöjningar de kommande åren, säger Mats Kinnwall.

Handelskrigen är djupt oroande, inte minst för Sverige vars BNP till 50 procent grundar sig på internationell handel. Sverige kan inte avvika från de internationella trenderna, det gäller även för tjänstesektorerna, enligt panelen.

Med nuvarande inflation på ungefär två procent valde Riksbanken den 3 juli ändå inte att höja räntan från tidigare - 0.25 procent. Osäkerheten kring ekonomierna i Europa och USA talade för att avvakta, vilket låg i linje med bankernas förväntningar.

Sverige har haft en negativ räntenivå sedan februari 2015. Det har gjort importen dyrare, exporten och lånen billigare vilket sammantaget skulle sätta fart på ekonomin. Men trots en högkonjunktur under de senaste åren har konsumtionen trots allt varit svagare än väntat och nu börjar näringslivet tro på en vikande konjunktur. Enligt rapporten CFO Survey från Deloitte och SEB som publicerades i maj fokuserar företagen nu mer på kostnadsbesparingar och färre planerar för investeringar. Även antalet företagstransaktioner förutspås plana ut efter en lång period med mycket hög aktivitet, enligt rapporten.

Enligt Teknikföretagen stämmer den bilden. Hittills har företag inte minst inom papperstillverkning och fordonsindustrierna hjälpt Sverige stå emot den europeiska negativa trenden. Företagens största utmaningar anses vara sviktande marknader med minskad produktivitet och bristen på kvalificerad personal.

Från vänster: Mats Kinnwall chefsekonom på Teknikföretagen och Henry Olsson, vice riksbankschef Riksbanken.

Deloittes och Affärsvärldens program i Almedalen

Måndag 1 juli
11.00–11.50 Integritet på nätet – finns det?
13.00–13.50 Hur säkrar Sverige långsiktig konkurrenskraft?

Tisdag 2 juli
11.00–11.50 Vem vinner på framtidens handel?
12.30–13.20 Penningtvätt – hur kan de kriminella organisationerna stoppas?
14.00–14.50 Svenskarna och skuldberget – är hushållens lån en risk för ekonomin?
16.00–16.50 Hur påverkar Kina svenskt näringsliv?

Onsdag 3 juli
11.00–11.50 Borde svenskt näringsliv bli mer protektionistiskt?
13.00–13.50 Vart är konjunkturen på väg?
14.00–14.50 E-krona – vem gynnar den?

Läs mer om vårt program i Almedalen >

Hade du nytta av den här informationen?