Artikel

Lars Franck rankad som en av världens 30 främsta skattespecialister

Vi gratulerar Lars Franck, partner och skattejurist på Deloitte, som av Expert guides fått utnämningen ”Best of the best” – som en av de 30 ledande skattespecialisterna i världen.

Expert guides ger vartannat år ut publikationen ”Best of the Best” – en förteckning över de 30 ledande juridiska experterna i världen inom ett antal områden. Utnämningarna baseras på kommentarer från cirka 4 000 seniora jurister i över 90 länder samt en noggrann urvalsprocess. Lars är den enda juristen i Sverige som finns med på 2021 års lista över ”Best of the Best” inom skatt. Deloitte Sverige har tidigare haft Elvira Allvin på listan över globala Transfer Pricing-specialister och Viyan Hagi på listan över Rising Stars inom Europa.

Grattis Lars! Hur känns det att ha fått den här utmärkelsen?

Tack! Det känns otroligt roligt. Även om jag givetvis inser att det egentligen kanske inte går att objektivt fastställa vem eller vilka som är bäst globalt inom ett ämne som skatt blir det väl i någon mening det närmaste jag kan komma Tomas Brolin 1994 inom mitt gebit.

Varför tror du att just du har fått det här erkännandet?

Det är nog en kombination av många olika faktorer. En del i det är att vara en del av en framgångsrik verksamhet i ett vidare perspektiv där jag har förmånen att få arbeta med fantastiska team av medarbetare och partnerkollegor runtomkring. En annan att ha förmånen av att få jobba med intressanta, utvecklande och spännande klienter och projekt. Jag vill också passa på att skicka ett stort tack till alla de klienter och branschkollegor som deltagit i undersökningen och genom den visat mig den här fina uppskattningen. Sedan är det säkert också en del tur, tillfälligheter och lyckliga omständigheter som avgör vem som hamnar på den slutliga listan. Det finns väldigt många som är duktiga inom skatt, såväl i Sverige som världen givetvis.

Vad har krävts för att komma hit?

Det är en resa och utveckling som tagit ganska många år. Jag har nu hunnit arbeta med skatt i mer än 25 år och redan från början av min karriär fick jag möjlighet att arbeta med och lära av de som var “Best of the best” då, vilket gav mig den allra bästa grundutbildning som gick att få. Ett arv som jag så klart vill föra vidare till de som kommer efter mig också.

Sedan innebär den globala miljön som Deloitte befinner sig i att vi löpande ställs inför de svåraste och mest komplexa utmaningarna inom skatteområdet. Att hela tiden göra det och komma ut på andra sidan, är ju själva förutsättningen för att kunna utvecklas både kompetensmässigt i de specifika tekniska frågorna och som rådgivare.

Slutligen är det så klart ett resultat av en teaminsats. Det är slitna klyschor om laget framför jaget, men man måste verkligen ha rätt folk omkring sig. Det var mycket mer fokus på individen när jag började min karriär. Idag funkar det helt enkelt inte att vara en framgångsrik rådgivare på den här nivån, med alla komplexa frågor vi ställs inför, utan alla kollegor som bidrar på olika sätt. Och vi har verkligen jobbat hårt för den prestigelösa kultur vi har på Deloitte, där vi jobbar för varandra och ser till att tidigt involvera våra juniora medarbetare i de svåra frågorna så de får bidra och lära sig. Nu fick jag ta emot den här bekräftelsen, men den är verkligen ett resultat av många människors arbete.

Vilka skattefrågor håller dig vaken om nätterna just nu?

Vi är inne i en väldigt spännande tid inom skatteområdet. Alla de stora globala frågorna påverkar synen på skatt. Framför allt gäller det kanske hållbarhet, där skattesystemen alltmer används som styrmedel för att driva utvecklingen, samt även digitaliseringen, där tjänster och produkter gränslöst flyttas runt i världen på alltmer intrikata sätt. Och sedan har vi de politiska spänningarna mellan globalisering och protektionism, både mellan och inom länder. Allt det här sätter samhällets syn på skatter i gungning och det ställer ännu högre krav på oss rådgivare att kunna navigera och hjälpa våra klienter att göra rätt.

Jag kanske inte direkt ligger sömnlös och funderar på de här frågorna, men jag känner mig ganska säker på att jag fortsatt har många spännande och komplexa frågor kvar att få brottas med och därmed mycket kvar att lära!

Lars Franck, partner och skattejurist på Deloitte

Hade du nytta av den här informationen?