Artikel

Vända pandemins ofrivilliga distansstudier till någonting positivt

Let's Meet with Deloitte

När covid först gjorde entré i samhället stängde många svenska universitet. Med liten erfarenhet från virtuella studier, och utan dagligt stöd från lärare att ställa sina frågor till, fick många studenter svårt att hänga med. Kerstin Lövrup, dåvarande studentkoordinator på Deloitte, ville vända utmaningarna till någonting positivt och tog därför fram konceptet "Let's Meet with Deloitte” tillsammans med två kollegor.

Ingen har undgått pandemin som drog in över världen under våren 2020. I Sverige stängde universitet, skolor och arbetsplatser, och som en följd fick många snabbt ställa om till ett virtuellt arbetssätt – något som inte var helt lätt för alla. Svenska studenter fick inte samma studiestöd de var vana vid att få på campus och blev samtidigt isolerade hemma.

- I min roll som studentkoordinator hade jag en daglig kontakt med studenter ute i landet, och när pandemin kom blev våra dagliga kontaktvägar avkapade då mässor och evenemang ställdes in. Kontakten med studenter är ovärderlig för att locka ny talang till Deloitte, bibehålla en bra nivå på våra medarbetare och därmed även de tjänster vi levererar. Vi behövde tänka om för att möta studenternas nya behov och samtidigt hålla kontakten, säger Kerstin Lövrup, tidigare studentkoordinator på Deloitte.

Utöver behovet av studiestöd såg Kerstin att studenterna, som i vanliga fall kan uppleva arbetsmarknaden som outforskad mark, kände en ännu större osäkerhet inför framtiden. Flera företag stoppade nämligen sin rekrytering och var tvungna att tacka nej till kandidater de redan anställt i rädsla för finansiella konsekvenser.

Resurser på bänken användes för att göra skillnad

Även Deloitte i Sverige drabbades av pandemin, då många uppdrag sattes på paus och flera medarbetare blev satta på bänken. Med resurser utan arbete, och studenter som behövde stöd, kläckte Kerstin, tillsammans med student branding-teamet, idén att låta medarbetare utan uppdrag bidra med sin kunskap och expertis för att stötta studenterna i det nya osäkra landskapet. Svaret blev studentprogrammet ”Let’s Meet with Deloitte”.

- Efter bara några veckor med hemarbete och restriktioner skapade jag och mina kollegor ”Let´s Meet with Deloitte” – ett program där vi, utöver skräddarsytt studiestöd, även erbjöd jobbcoachning och praktiska kurser i Excel och PowerPoint. Många av medarbetarna på Deloitte har nyligen avslutat sina studier, och med några års arbetslivserfarenhet i bagaget är de väl utrustade att guida studenterna och hjälpa dem med nya kunskaper och studiestöd, säger Kerstin.

250 studenter fick guidning och stöd

Totalt fick omkring 250 studenter stöd under pandemin genom virtuella seminarier i Excel och PowerPoint, enskilt studiestöd och karriärcoachning. Totalt involverade Deloitte ett 30-tal medarbetare i projektet och lade ner 330 pro bono-timmar.

- Jag tycker att vi lyckades vända gapet pandemin skapade till någonting positivt, fort. Jag och mina kollegor känner att vi fick arbeta med någonting meningsfullt och om jag fick en enda student att känna sig lite tryggare, kunnigare eller mindre ensam under pandemin är jag jättenöjd, säger Kerstin.

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?